Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Lauantai, 15.
toukokuuta
2021.

Turun Vanhankaupungin kehittäminen etenee

Media

 

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma sisältää ehdotuksia sekä rakennetun ympäristön kehittämiseen että alueen elävöittämiseen kolmen tulevaisuuden tarinan pohjalta.

Kehittämissuunnitelman tekemiseen lähdettiin yhdessä alueen keskeisten kiinteistönomistajien kanssa. Kehittämissuunnitelmaa ovat työstäneet Suomen Yliopistokiinteistöt, Stiftelsen för Åbo Akademi, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja Åbo Akademi. Suunnitelman ovat heidän kanssaan laatineet Lundén Architecture Company ja Demos Helsinki.

– Kiinteistönomistajat miettivät kukin tahoillaan omia rakentamiseen ja kiinteistöjensä kehittämiseen liittyviä konkreettisia suunnitelmia. Me heräsimme kokoamaan heidät yhteen. Fyysinen ympäristö ja sen kehittäminen on siten ollut vahvasti suunnitelman tekemisen lähtökohtana, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen sanoo.

Hintsanen korostaa, että samalla haluttiin luoda edellytykset Keskustan kehittämisen kärkihankkeen mukaiselle tavoitteelle palauttaa sijoittajien kiinnostus investoida keskustaan.

Kehittämistyössä mukana olleet tahot pitävät tärkeänä sitä, että suunnitelma tehtiin yhdessä.

Tarinat sanoittavat tulevaisuutta

Suunnitelman sisältöihin saatiin pohjaa myös alueen muilta toimijoilta ja asukkailta sekä kaupunkilaisilta laajemmin. Heille järjestetyistä työpajoista ja kyselyistä nousi esiin selkeitä toiveita ja tarpeita, jotka on otettu huomioon suunnitelmassa. Tällaisia ovat esimerkiksi arjen ja elämysten lomittuminen alueella, kiinnostavien reittien ja paikkojen esiin nostaminen sekä alueen vahvuuksien huomioiminen.

Näkemyksien pohjalta kiteytettiin kolme tulevaisuuden tarinaa: Kulttuurin ja elämysten kaunis kaupunkitila, Yhteisöllinen historiallinen keskusta sekä Yliopistojen elävä kaupunginosa.

Yksi tarinoista keskittyy yliopistojen näkyvyyden parantamiseen alueella, niiden liittämiseen tiiviimmäksi osaksi Suurtoria ja yliopistojen alueen elävöittämiseen.

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty yliopistojen liittämistä jatkumoksi Suurtorin alueelle avaamalla rakennuksia yleisölle ja rakentamalla uusia rakennuksia.

Turun yliopiston johtaja Päivi Mikkolan mielestä kehittämissuunnitelman laadintaprosessi on jo sinällään saanut aikaan uudistumista.  

– Prosessin aikana Tuomiokirkon takana oleva näkymätön lasiseinä on raottunut. Se on ehkä estänyt ihmisiä ja toimintoja tulemasta yliopistojen alueelle. Kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä lasiseinä toivottavasti poistuu kokonaan. Toivotamme tervetulleeksi kampukselle myös uutta koulutuksellista toimintaa, yrityksiä ja palveluja, Mikkola sanoo.

Mikkola kiittelee mukana olleita toimijoita, jota ovat olleet varsin sitoutuneita kehittämistyöhön. Se luo hänen mielestään hyvän pohjan jatkotyöskentelylle, joka sekin tulee olemaan eri toimijoiden yhteinen ponnistus.

Reitit ohjaavat ihmisten kulkemista

Rakennetun ympäristön kehittämissuunnitelmiin vaikuttivat sekä analyysi alueen nykytilasta että kaupunkilaisten näkemykset alueen tulevaisuudesta. Niitä yhdistämällä muotoutuivat alueen rakennetun ympäristön kehittämisen suunnat: ihmisten ja palveluntarjoajien törmäyttäminen, kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantaminen, Aurajoen roolin nostaminen kulkuväylänä ja vapaa-ajanviettopaikkana, rakennusperinnön kunnioittaminen sekä ympärivuorokautisen elämän lisääminen asumisrauhasta tinkimättä. Nämä teemat näkyvät konkreettisissa korttelien kehittämisen toimenpide-ehdotuksissa.

– Alueen läpi kulkevien reittien selkeyttäminen ja eheyttäminen nousi yhdeksi tärkeimmäksi alueen elävöittämisen toimenpiteeksi. Reittien varren täydennysrakentaminen ja palvelut ohjaavat ihmisten kulkemista reiteillä, ja samalla reittien varret syttyvät eloon. Esimerkiksi Vähätorin ja Suurtorin yhdistävä uusi Pennisilta ohjaisi ihmisiä kulkemaan Suurtorille. Trappin ja Cajanderin talojen avaaminen palveluille puolestaan houkuttelisi ihmisiä siirtymään sinne. Keskeisellä paikalla oleva Maaherran makasiinin kortteli uudisrakennuksineen ohjaa Yliopistonmäelle, jonne esimerkiksi amfiteatteri ja muu täydennysrakentaminen luovat uutta vetovoimaa, Lundén Architecture Companyn arkkitehti Tuuli Loukola kertoo.

Kehittämissuunnitelmassa on ehdotettu Piispankadun Svante Dahlströmin puistikon muuttamista keskieurooppalaiseksi viihtyisäksi aukioksi. Se houkuttelisi paitsi viettämään siellä aikaa myös siirtymään kohti uutta alakampuksen hybridikorttelia.

– Pohjoisosan uuteen kaupunginosaan on suunniteltu asuinrakennuksia, mutta samalla sinne jätetään riittävästi tilaa yliopiston mahdollisille tulevaisuuden tilatarpeille. Pohjoisosan täydennysrakentaminen luo myös selkeän rajapinnan Helsinginkadulle, Lundén Architecture Companyn arkkitehti Eero Lundén kertoo.

Kehittämissuunnitelma luo suuntaviivat tulevaisuuteen

Kevään 2021 aikana jatketaan yhteistyötä Vanhan Suurtorin toimijoiden kanssa. Yhdessä mietitään keinoja, joilla alue saadaan viihtyisämmäksi ja elävämmäksi muulloinkin kuin kesällä, jolloin alueelle houkuttelevat Tuomiokirkon terassi ja erilaiset tapahtumat. Loppukeväästä järjestetään historiallisen keskustan ja yliopistojen alueella Turun matkailuoppaiden opastamia kävelykierroksia. Alueen opasteiden uudistamistyö käynnistyy myös keväällä, Tuomiokirkkotorin ja Vanhan Suurtorin alueen sähkö-, vesi- ja viemäripisteiden sekä valaistusratkaisujen suunnittelu on jo käynnistynyt. Yliopistonmäkeä ja Kasarmialuetta puolestaan elävöitetään parantamalla luontoarvoja muun muassa perustamalla alueelle perhospuutarhoja, muuttamalla nurmikoita niityiksi tai kedoiksi ja lisäämällä alueelle jalavia.

Kaupunkilaisten kanssa jatketaan keskustelua kehittämissuunnitelman sisällöistä ja toimenpiteistä. Kehittämissuunnitelma viedään sen jälkeen asianmukaisella tavalla päätöksentekoon keskustelun antamien evästysten kera.

 

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 14.5.2021, 14:21

Raision Vaisaaren koulun tiloissa 3–11.5. olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, ja henkilö on altistanut myös muita tartunnalle. Tästä johtuen yläkoulun oppilaat, pois lukien erityisen tuen oppilaat, siirtyvät etäopetukseen viikon ajaksi maanantaista 17.5. alkaen.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 14.5.2021, 13:46

Vuoden kaupunginosaksi julistettu Turun I kaupunginosa virkoaa kevääseen, kun aktiivisuus ja eri toimijoiden yhteistyö alueella lisääntyy. Usean ravintolayrittäjän kanssa yhteistyössä toteutettu Kirkkopuiston Terassi aukeaa Tuomiokirkontorille lauantaina 15.5. klo 12.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.5.2021, 10:35

Yllättäen ilman päävalmentajaa jäänyt Raision Loimu on löytänyt uuden päävalmentajan tulevalle Mestaruusliiga-kaudelle. Tieto Loimun päävalmentajan pestin vapautumisesta levisi kansainvälisille valmentajamarkkinoille vauhdilla ja hyviä vaihtoehtoja ilmaantui useampia.

Paikallinen - 12.5.2021, 17:37

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangiksi tänään useista nettipetoksista epäillyn varsinaissuomalaisen naisen. Nainen vangittiin jatkamisvaaran perusteella. Nainen on ollut kuulustelussa yhteystyöhaluinen. Hän on tunnustanut tekemänsä petos rikokset.

Paikallinen - 12.5.2021, 17:34

Lounais-Suomen poliisi valvoi kattavasti raskasta liikennettä eri puolilla poliisilaitoksen aluetta keskiviikkoaamuna päättyneessä valvontamaratonissa. Vuorokauden aikana tarkastettiin yhteensä 145 raskasta ajoneuvoa.

Paikallinen - 12.5.2021, 10:59

Turun kaupunki on kartoittanut taiteilijoiden ja eri taidetoimijoiden tilatarpeet ja selvittänyt vaihtoehtoja uusiksi tiloiksi tilanteessa, jossa taiteilijat joutuvat lähtemään käytössään olevasta tilasta.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 12.5.2021, 10:54

Turussa todettiin viikolla 18 (3.–9.5.2021) 111 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä n. 88/100 000/14 vrk (11.5.2021). Tartunnanjäljitysprosentti on n. 76 %. Koronatartunnat ovat jälleen kääntyneet Turussa nousuun.

Paikallinen - 12.5.2021, 10:49

Sovelluspohjaisella mindfulness-harjoittelulla voidaan vähentää stressin ja masennuksen tuntemuksia. Tämä selvisi noin 500 yliopiston opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä käsittäneessä psykologian tutkimuksessa Turun yliopistossa.
 

Paikallinen - 12.5.2021, 10:48

Aluehallintovirasto on muuttanut Paraisten kaupungin Korppoon jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa. Jätevedenpuhdistamon toimintaa on kuitenkin edelleen tehostettava.

Paikallinen - 10.5.2021, 10:12

Turun kaupunkitutkimusohjelman julkaiseman katsauksen mukaan Turun ilmastopolitiikan vahvuuksia ovat kansainvälisestä näkökulmasta kunnianhimoiset tavoitteet, vahva poliittinen tuki, kaupungin itsenäinen taloudellinen asema ja mahdollisuus vaikuttaa energian tuotantotapoihin.

Paikallinen - 10.5.2021, 10:09

Raision Leijapuiston päiväkodin tiloissa 5–6.5. olleella henkilöllä on todettu koronatartunta. Yksi päiväkotiryhmä, 20 altistunutta, on asetettu karanteeniin.

Paikallinen - 10.5.2021, 10:08

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt alkuvuodesta 2021 tiesuunnitelman laatimisen maantien 180 parantamisesta rakentamalla uusi yhteys Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston välillä.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 10.5.2021, 10:07

Uudenmaankadun vesijohtourakka on edennyt Hämeenkadun risteykseen. Työn arvioidaan aiheuttavan merkittävää liikennehaittaa kaikissa ajosuunnissa. Autoilijoiden kehotetaan käyttävän muita ajoreittejä mahdollisuuksien mukaan.

Paikallinen - 7.5.2021, 14:53

Halistensillalla tehdään korjaus - ja huoltotöitä toukokuun alusta lähtien, 7.5. - 29.10.2021. Sillan päällysrakenteet uusitaan, reunapalkkeja korjataan ja sillan alapuolella tehdään myös korjaus- ja puhdistustöitä.

Paikallinen - 7.5.2021, 14:50

Turun kaupungin vuoden 2021 ensimmäisen talousennusteen mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuisi ennusteen mukaisesti 52,8 miljoonaa euroa.

Paikallinen - 7.5.2021, 14:48

Turun seudun joukkoliikenne Föli on kilpailuttanut Kaarinan sisäisten bussilinjojen K1, K2, K3, K4, K5 ja K6 liikenteen. Heinäkuussa 2022 liikennöitsijänä aloittaa Liikenne Vesma Oy.

Paikallinen - 7.5.2021, 14:44

Espanjansiruetana on nopeasti lisääntyvä vieraslaji, jota on tavattu myös Raisiossa. Raision kaupunki kannustaakin nyt asukkaita mukaan taisteluun puutarhojen valtaajaa vastaan. Kaupunki tuo toukokuussa etanaroskikset kahteen paikkaan, joissa etanoita esiintyy runsaasti.

Paikallinen - 7.5.2021, 14:40

Jalkapallon Ykkösestä liiganousua tavoitteleva TPS saa riveihinsä todella kovan paluumuuttajan, kun Kasper Hämäläinen palaa Turkuun heinäkuussa. Hämäläisen nykyinen sopimus Tšekin liigan FK Jablonecin kanssa umpeutuu kesäkuun lopussa.

Paikallinen - 6.5.2021, 12:35

Turun kaupunki on avannut uuden ilmoittautumissivun kaikille koronarokotteen haluaville yli 18-vuotiaille turkulaisille. Kuntalaisen tulee jättää yhteystietonsa otanrokotteen.turku.fi-sivulle ja hänelle lähetetään rokotusaika tekstiviestillä.  

Paikallinen - 6.5.2021, 10:01

Puutiaisten eli tutummin punkkien levinneisyyden ja esiintyvyyden tutkiminen laajemmalti on hankalaa. Nyt tutkimustyöhön on luotu uusi työkalu, Punkkilive.fi -palvelu, johon kuka tahansa voi ilmoittaa puutiaishavaintonsa tuoreeltaan.