Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Sunnuntai, 17.
tammikuuta
2021.

Varsinaissuomalaiset yritykset odottavat tulevaa vuotta pelonsekaisin tuntein – koronan aiheuttama talouskriisi ei ole helpottanut

Turun kauppakamarin jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian hoidon että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä. Noin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi, että hallitus on onnistunut koronapandemian hoidossa hyvin tai melko hyvin. Talouskriisin hoidon suhteen vastaajat ovat kriittisempiä. Runsas puolet vastaajista on sitä mieltä, että sen hoitamisessa hallitus on onnistunut huonosti tai melko huonosti. Tiedot selviävät kauppakamarin tuoreesta kyselystä.

Turun kauppakamarin jäsenet toteavat, että rajoituksia ei tulisi enää kiristää, vaan suojaustoimia tulisi tehostaa. Moni vastaaja kritisoi rajoitusten kohdentumista rajusti tiettyihin toimialoihin, mitä ei kuitenkaan ole huomioitu tukia jaettaessa. Rajoitusten sijaan suojaustoimia olisi voinut tehostaa nopeammin ja vaikuttavammin.

”Vastauksissa korostuu pelko siitä, että ensi keväästä on tulossa kuluvaa vuotta haasteellisempi. Vaikka rokote saataisiinkin käyttöön, niin yritysten tilauskirjat, kassat ja taseet ovat tyhjenemässä ja niiden palauttaminen vie aikaa. Lisäksi monet yritykset ovat siirtäneet maksuja ja velvoitteita ensi vuodelle, mutta tilanne ei silloin ole välttämättä yhtään tätä vuotta parempi”, sanoo Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

Kyselyn perusteella yrityskentän talous ja odotukset oman tilanteensa kehittymisestä ovat pysyneet vakaina, joskin huonoina jo useamman kuukauden ajan. Varsinaissuomalaisista yrityksistä noin viidennes kokee konkurssiriskin nousseen merkittävästi, mikä on hieman pienempi osuus kuin koko maassa keskimäärin.

Jopa kolme neljästä varsinaissuomalaisesta yrityksestä odottaa kuitenkin koronaepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Runsas 40 prosenttia odottaa joutuvansa jossakin määrin lomautusten tai irtisanomisten tielle seuraavan kahden kuukauden aikana.

”Nämä luvut ovat huolestuttavia ja toivon, että päättäjät suhtautuvat niihin vakavasti ja kääntävät jokaisen kiven lomautusten ja irtisanomisten estämiseksi”, Leiwo toteaa.

Vastaajat esittävät suoraa palkkatukea yhtenä ratkaisuna työpaikkojen säilyttämiseksi pahimman kriisin yli.

Vientiyritykset erityisissä vaikeuksissa

Erityisesti matkustusrajoitukset ja niistä johtuvat työntekijöiden liikkumisvaikeudet ovat haitanneet vientiyritysten toimintaa. Kun asiakastapaamisia ei voida hoitaa kasvokkain, on uusien tilausten ja sopimusten saaminen ollut erityisen hankalaa. Monen vientiyrityksen tilauskanta on tällä hetkellä olematon tai pelottavan pieni. Kuten eräs vastaaja toteaa: ”Teollisissa yrityksissä pahin on vielä edessä. Tilauskirjat ovat tyhjiä eikä parempaa ole näkyvissä.”

Mikäli tilanne ei pikaisesti muutu, on edessä lomautuksia ja irtisanomisia. Tekemistä ei yksinkertaisesti ole, jos uusia tilauksia ja sopimuksia ei päästä neuvottelemaan kasvokkain. Eräs vastaaja ehdottaakin yhtenä ratkaisuna: ”Osa ensimmäisistä rokotteista voitaisiin suunnata vientiyrityksille siten, että esimerkiksi viisi prosenttia vientiyrityksen henkilöstöstä saisi mahdollisimman nopeasti rokotteen. Saisimme näin myynti- ja projektityöntekijöitä asiakkaiden luokse ja turvattua sen, että talous toipuu mahdollisimman ripeästi.”

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.12.2020. Kyselyyn vastasi 284 Turun kauppakamarin jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6., 23.6., 2.9. ja 8.10. 

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvan
Paikallinen - 15.1.2021, 22:54

Kauppakeskus Skanssin joulukuun hyväntekeväisyyskampanjalla kerättiin 7000 euroa paikallisille yhdistyksille. Anna hyvän kiertää -kampanjassa oli mukana tutut turkulaiset tähdet Michael Monroe ja HC TPS, jotka saivat molemmat valita mieluisensa hyväntekeväisyyskohteet.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 15.1.2021, 22:46

LNG-käyttöinen, 185 000 bruttovetoisuustonnin risteilyalus Costa Toscana laskettiin vesille perjantaina 15.1.2021 Meyer Turun telakalla. Pakkasesta johtuen rakennusaltaan täyttö aloitettiin jo edellisenä päivänä.

Paikallinen - 15.1.2021, 22:35

Viikonlopun aikana koronantorjuntabussi on Turun satamassa vastassa Viking Linen ja Tallink Siljan aamulaivoilla saapuvia matkustajia. Koronantorjuntabussiin ohjataan sekä autokannen että laivaterminaalien kautta tulevat matkustajat.

Paikallinen - 15.1.2021, 9:45

Hyökkääjä Elmo Heinonen jatkaa TPS:n riveissä. Hänen lainasopimustaan TPS:n riveissä on jatkettu puolella vuodella ja se ulottuu nyt kesäkuun 2021 loppuun asti.

Paikallinen - 15.1.2021, 9:43

Turku tarjoaa tänä keväänä omakotirakentajille kaikkiaan 38 tonttia Hirvensalon Toijaisista. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle esitetään, että 36 tonttia luovutetaan hakumenettelyllä ja kaksi avoimella tarjouskilpailulla.

Paikallinen - 15.1.2021, 9:43

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 14.1.2021 antaman päätöksen mukaan Salon kaupunki ei noudattanut hankintalakia, kun se hankki rakennusteknisiä tuntitöitä vuosina 2019–2020.

Paikallinen - 14.1.2021, 9:12

Vuonna 2020 Alkon myynti Varsinais-Suomessa kasvoi 15,4 prosenttia. Asiakaskäyntien määrä nousi 6,5 prosenttia. Juomia myytiin 8,6 miljoonaa litraa, kun edellisenä vuonna myynti oli 7,4 miljoonaa litraa.

Varsinais-Suomessa myynnin kasvu oli Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen suurin.

Paikallinen - 13.1.2021, 17:12

Hyökkääjä Oskari Jakonen aloittaa jo seitsemännen kautensa TPS:n edustusjoukkueen riveissä. 23-vuotias Jakonen on solminut TPS:n kanssa kauden 2021 kattavan jatkosopimuksen.

Paikallinen - 13.1.2021, 10:01

Poikkeuksellinen vuosi 2020 näkyi Turun museoiden toiminnassa monella eri tapaa. Kokonaiskävijämäärät laskivat kautta linjan, sillä lähes kaikki museot joutuivat sulkemaan ovensa maaliskuussa ja uudelleen joulukuussa. Vilkas heinäkuu paikkasi hieman sulkemisista johtuvaa kävijäkatoa.

Paikallinen - 13.1.2021, 9:54

Ihalan koulussa Raisiossa on tapahtunut korona-altistus perjantaina 8.1. Koulun yksi luokka, 21 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Paikallinen - 13.1.2021, 9:53

Turun ja Helsingin kaupungit käynnistivät vuonna 2007 Itämerihaasteen luomaan suuntaa merensuojeluun ja sitouttamaan kaupunkeja Itämeren suojelutyöhön. Tähän mennessä Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo yli 300 organisaatioita. 

Paikallinen - 12.1.2021, 9:44

Turun yliopiston kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on jälleen saanut eduskunnalta merkittävän avustuksen, yhteensä 220 000 euroa monitieteisen sisäilmatutkimuksen jatkamiseen. Avustus on jatkoa eduskunnan vuonna 2019 myöntämälle rahoitukselle.

Paikallinen - 12.1.2021, 9:42

Turun kaupungin päivälukiot ovat olleet mukana Erityisesti lukiossa -hankkeessa, jonka aikana lukioihin kehitettiin toimintamalleja, joilla lukio-opiskelijoita tuetaan opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa sekä lisätään heidän hyvinvointiaan.

Paikallinen - 12.1.2021, 9:40

Turun, Kaarinan, Naantalin ja Salon kaupunkien lastensuojelupalveluissa pilotoidaan uutta palvelua, jonka tavoitteena on lastensuojelun asiakasvanhempien äänen, osallisuuden ja toimijuuden korostuminen, jotta palvelut olisivat aikaisempaa oikea-aikaisempia ja kohdennetumpia.

Paikallinen - 12.1.2021, 9:39

Turku Energia ja Turun Seudun Vesi Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen koskien juomaveden lämmöntalteenottohanketta, jossa pilotoidaan lämmöntalteenottojärjestelmän käyttömahdollisuutta osana juomavedentuotanto- ja jakelujärjestelmää.

Paikallinen - 11.1.2021, 16:55

Ruissalossa sijaitsevan Kansanpuistontien varrelle on istutettu uusia lehmuksia. Turun kaupunki haki hankkeelle EU:n rahoitusta ja sai myönteisen tukipäätöksen Rannikko-LIFE-hankkeessaan.

Paikallinen - 11.1.2021, 16:52

Sääennusteen mukaan Varsinais-Suomeen on odotettavissa 12.1. klo 00–13.1. klo 16.00 voimakas lumimyrsky, johon liittyy kovaa tuulta ja runsasta lumisadetta. Lunta voi sataa 30-35 cm, paikoitellen jopa 40 cm.

Paikallinen - 11.1.2021, 7:39

Etelässä ja lounaassa sataa runsaasti lunta maanantai-illasta aina pitkälle keskiviikkoon. Lunta kertyy keskiviikkoon mennessä maan eteläosaan sekä Satakuntaan ja Pirkanmaalle noin 30–40 cm, paikoin enemmänkin.

Paikallinen - 11.1.2021, 7:37

Naantalin pandemiajohtoryhmä on linjannut rajoitusten jatkosta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 5.1.2201 tekemien suositusten perusteella. Päätökset ovat pääsääntöisesti voimassa 24.1.2021 asti.

Paikallinen - 11.1.2021, 7:36

Perjantaihin 8.1. mennessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin työterveyshuolto on antanut koronarokotteen 1 040:lle terveydenhuollon ammattilaiselle.