Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Tiistai, 29.
syyskuuta
2020.

Turussa perusopetus jatkuu lähiopetuksena mahdollisimman väljästi kontakteja välttäen

Turun kaupungin peruskoulujen lähiopetus järjestetään 14.–30.5.2020 hallituksen ohjeita noudattaen. Opetuksessa huomioidaan tarkasti koulujen sisätilat ja ulkotiloja hyödynnetään monipuolisesti. 

Alakouluissa oppilaiden koulupäivän aikana tapahtuvissa siirtymissä minimoidaan kontaktit muihin opetusryhmiin ja oppilaisiin. Opetuksen järjestämisessä opetusryhmät pysyvät päivän aikana mahdollisimman paljon samassa tilassa saman opettajan kanssa.   

Yläkouluopetuksessa oppilaat pysyvät samoissa ryhmissä, mutta opettajien siirtyessä eri ryhmien välillä noudatetaan mahdollisimman vähäisten kontaktien periaatetta. Valinnaisaineiden osalta koulut voivat poiketa lukuvuoden normaaleista ryhmittelyistä turvallisuuden ja tartuntariskien minimoimiseksi.  

Oppilaiden tulee ensisijaisesti osallistua lähiopetukseen  

Perusopetuslaki velvoittaa oppilasta osallistumaan esi- tai perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lupaa vapautukseen on haettava erikseen ja koulu harkitsee luvan myöntämistä tapauskohtaisesti. Kouluun ei saa tulla sairaana. Huoltajien on ilmoitettava opettajalle oppilaan sairaudesta johtuvasta poissaolosta mahdollisimman pian. Oppilaan sairaus, oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaololle. Hoitava lääkäri tekee arvion oppilaan tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisesta. Koulu ei järjestä kotiin jääville oppilaille etäopetusta jäljellä olevana lukuvuonna. 

Lähiopetusta voidaan korvata verkko-opetuksella henkilökunnan siirtymisen välttämiseksi 

Opettajien siirtymistä eri yksiköiden välillä on vältettävä. Opetusta toteutetaan lähiopetuksena yhden koulun tiloissa. Opettaja voi tarvittaessa opettaa oppitunnin etäyhteyksillä siten, että oppilaat ovat toisessa koulussa samanaikaisesti toisen henkilön lähivalvonnassa. 

Tarvittaessa oppiaineesta vastaava opettaja voi tarvittaessa suunnitella opetuskokonaisuuden ja ohjeistaa toista opettajaa. Toinen opettaja voi pitää oppitunnin työjärjestyksen mukaisena ajankohtana, jolloin vältetään opettajien turhia siirtymisiä yksiköiden välillä.  

Erityiset opetusjärjestelyt 

Oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi opetuksen järjestäjä voi tehdä hänelle päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä, jolloin opetus voidaan antaa etäopetuksena. Etäopetus voi tulla kysymykseen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvan, pitkäaikaissairaan tai infektiolta erityistä suojaamista vaativien oppilaiden kohdalla. Päätös järjestelystä perustuu hoitavan lääkärin arvioon.  

Kouluruokailu 

Ruokailut toteutetaan Turun perusopetuksessa mahdollisimman suurta väljyyttä noudattaen koulukohtaiset tilat ja oppilasmäärät huomioiden. Koulut suunnittelevat ja toteuttavat itse ruokailut parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden turvallisuuden. Kouluruokailu voidaan toteuttaa esimerkiksi ruokalassa, luokassa tai muussa sisä- tai ulkotilassa, edellyttäen viranomaisohjeiden noudattamista. 

Välitunnit kouluissa 

Koulupäivät voidaan välituntien osalta rytmittää tavanomaisesta välituntijaosta poikkeavalla tavalla ylimääräisten lähikontaktien välttämiseksi. Välitunneilla opetusryhmät sijoitetaan omille välituntipihoille tai muihin taukopaikkoihin. Kouluissa opettajat vastaavat välituntivalvonnasta. 

Koululaisliikenne 

Fölin koululaisliikenne valmistellaan tällä viikolla, ja liikenne alkaa 14.5. Linja-autoja saadaan liikenteeseen riittävä määrä niin, että kaikki väliaikaiset kouluratkaisut voidaan ottaa huomioon, esimerkiksi 450 oppilaan siirtyminen Runosmäestä Turun Lyseon koulusta väistötiloihin keskustaan. 

Turun seudun joukkoliikenne Fölin koululaislinjat 52, 52A, 67, 71, 72, 73, 74, 77 ja 78 liikennöivät 14.5. alkaen. Muut linjat liikennöivät keskikesän aikatauluin, joitain ylimääräisiä vuoroja kuitenkin ajetaan. Kaikki muutokset eivät ole vielä varmistuneet, joten aikataulut ja liikenteen poikkeukset kannattaa tarkistaa alkuviikosta föli.fi/korona -sivulta. Käteinen raha ei kelpaa busseissa maksuvälineenä toistaiseksi.

Esi- ja perusopetuksen tutustumisvierailut 

Esiopetuksen tutustumisvierailuja ei järjestetä normaalisti poikkeustilanteesta johtuen. Huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan päivähoitopaikkaan tai perhepäivähoitajaan ja tiedustelemaan mahdollisuudesta vierailla esiopetuspaikassa. 

Alakoulujen tutustumisvierailut perutaan keväältä, mikäli nykyiset kokoontumisohjeet pysyvät voimassa. Koulut voivat järjestää tutustumisvierailuja viikolla 33 turvallisuusohjeita noudattaen itselleen sopivana ajankohtana. Yläkoulujen tutustumisvierailut järjestettiin jo tammikuussa. 

Opiskeluhuollon palveluilta tukea 

Kuluneen kevätlukukauden poikkeusoloissa oppilashuollon tarve on kasvanut ja kouluja pyydetään ottamaan se nyt huomioon. Oppilaiden osaamisen tilanne, oppimisen ja koulunkäynnin tuen ja opiskeluhuollolliset tarpeet vaikuttavat ensi syksyn opetuksen järjestelyihin. 

Lukuvuoden jäljellä oleva työaika 14.–30.5.2020 

Kouluissa noudatetaan normaalia työaikaa ja työjärjestysten mukaista tuntijakoa tilanteen mukaan. Koululaiset saavat opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ainoa poikkeuspäivä on perjantai 29.5, joka saa olla teemapäivä. Teemapäivän vähimmäispituus on neljä tuntia. Perjantaihin 29.5. koulu voi halutessaan liittää oppimateriaalien ja mahdollisten päätelaitteiden palauttamisen. Perusopetuksen lukuvuosi päättyy 30.5.2020. Tartuntariskin välttämiseksi kouluissa ei järjestetä normaaliajan mukaisia päättäjäisjuhlia. 

Huoltajia ja koulujen henkilökuntaa ohjeistetaan sisäisesti ja Wilma-viestillä. 

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 25.9.2020, 13:23

FC Inter on solminut ensi kauden 2021 kattavan jatkosopimuksen päävalmentaja José Riveiron kanssa. Myös hänen valmennustiimissään tällä kaudella toimineet apuvalmentaja Sergio Almenara ja fysiikkavalmentaja Michel Bellver ovat tehneet jatkosopimukset samalle ajalle.

Paikallinen - 24.9.2020, 16:19

Sinilevähavaintojen määrä on edelleen vähentynyt Lounais-Suomessa ja tällä viikolla sinileviä havaittiin vain muutamalla sisävesien havaintopaikalla. Yhdelläkään merialueen havaintopaikoilla ei havaittu sinilevää kuluvan viikon aikana.

Paikallinen - 24.9.2020, 10:45

Salossa otetaan uusi askel kohti päästöttömämpää lämmöntuotantoa. Korvenmäen ekovoimalaitoksen tontilla kallioperään porataan lämpövarasto, johon kesäajan tuotannossa syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan. Varastoitu lämpö käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan.

Paikallinen - 24.9.2020, 10:44

Keskiviikkona 23.09.2020 klo 22.00 poliisipartio oli valvomassa liikennettä Liedossa Tampereen Valtatiellä. Turun suunnasta tulevalle henkilöautolle mitattiin nopeudeksi 202 km/h alueella, missä oli 120 km/h nopeusrajoitus.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 24.9.2020, 10:43

Forum Marinumin Kruununmakasiini, alun perin viljamakasiini 1800-luvulta, on erinomainen paikka ruokanäyttelylle. Nykyisen elintason jatkuvassa nousussa ruoka- ja ravintokysymykset ovat kestoteemoja mediassa ja ihmisten mielenmaisemassa.

Paikallinen - 23.9.2020, 17:25

Turku istuttaa Puun päivänä 25.9. tammen Urheilupuistoon. Puu istutetaan turkulaisen lähiluonnon kunniaksi. Kaupungin asukkaat ovat tervetulleita seuraamaan istuttamista perjantaina klo 12 alkaen.

Paikallinen - 23.9.2020, 17:22

Hartela rakentaa Turussa TYKS:n T3-sairaalaa. Työmaalla työskentelee yhteensä 280 henkilöä. Eilen tiistaina 22.9. on yksi työmaalla työskentelevä aliurakoitsijan työntekijä saanut positiivisen koronatestin tuloksen. Hän ei ole ollut työmaalla torstain 17.9.

Paikallinen - 23.9.2020, 9:14

Rytmisen voimistelun naisten yksilöiden SM-kilpailut kisataan tulevana viikonloppuna 26.–27.9. Turussa. Mestaruudet ratkotaan sekä neliottelussa että kullakin välineellä erikseen.

Paikallinen - 22.9.2020, 17:30

Turun kaupunki järjestää asukkailleen avoimen turvallisuuskyselyn. Saadut tulokset täydentävät viranomaisten tietoja ja ne auttavat turvallisuustoimien kohdentamista eri asuinalueilla. Turun kaupunki on toteuttanut turvallisuuskyselyjä joka toinen vuosi.

Paikallinen - 22.9.2020, 17:27

Lounais-Suomen tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on lokakuussa edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Kunnat tekevät

Paikallinen - 22.9.2020, 17:19

Meyer Turun telakka suljetaan joulun ympärillä kolmen viikon ajaksi. Sulkemisella haetaan taloudellisia säästöjä ja se perustuu myös tilauskannan aikataulumuutoksista johtuviin alhaisiin tuotantomääriin. Sulkemisella ei ole vaikutusta telakan tilauskirjaan tai laivojen valmistumisaikatauluun.

Paikallinen - 22.9.2020, 8:00

Linnateatteri Yhdistys ry:n hallitus on kutsunut Markko Heinosen teatterin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään lokakuussa 2020.

Paikallinen - 22.9.2020, 7:15

Lounais-Suomen poliisi joutui viime viikon tehovalvonnassa puuttumaan kännykän käyttöön peräti 340 kertaa. Käytännössä se tarkoittaa, että poliisi havaitsi joka päivä liikenteessä lähemmäs 50 tapausta, joissa kännykkää käytettiin lainvastaisesti ajon aikana.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.9.2020, 7:15

Evelina aloitti vuoden 2020 julkaisemalla Hitaasti-sinkun tammikuussa. Hitaasti on jo platinaa ja saanut jatkokseen kaksi sinkkujulkaisua Liian vähän, liian myöhään ja Mä en haluu tietää. Kolmen upean sinkun kokonaisuus on avannut jo kuvaa siitä, mitä Evelinan kolmas albumi pitää sisällään.

Paikallinen - 21.9.2020, 17:06

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Turvallisesti kotona -hanke toteuttivat yhteistyössä kyselyn taloyhtiöiden asumisturvallisuudesta muistisairaiden ja muistiltaan heikentyneiden asukkaiden näkökulmasta keväällä 2020.

Paikallinen - 21.9.2020, 17:04

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on vanginnut tänään Sini Ruohosen taposta epäillyn miehen todennäköisin syin. Tapauksessa ei tässä vaiheessa tiedoteta enempää, koska esitutkinta on alkuvaiheessa, kerrotaan Lounais-Suomen poliisista. Esitutkinnasta tiedotetaan aikaisintaan ensi viikolla.

Paikallinen - 21.9.2020, 9:18

Riistaonnettomuuksien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina, vaikka vakavimpia vahinkoja aiheuttavien hirvikolareiden määrä on tasaantunut. Yhä useammin törmäys tapahtuu peuran tai kauriin kanssa. Kyselyn mukaan noin 40 prosenttia suomalaisista pitää hirvi- ja peurakantoja liian suurina.

Paikallinen - 21.9.2020, 6:50

Kadonneeksi ilmoitetun Sini Ruohosen katoamista tutkitaan henkirikoksena Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Rikoksesta epäilty on otettu kiinni torstaina 17.9.2020 poliisin omien tutkimusten perusteella.

Paikallinen - 21.9.2020, 6:50

Suomen Punaisen Ristin ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koulutetut vapaaehtoiset auttavat Viking Amorellalta evakuoituja ihmisiä viranomaisten tukena. Viking Amorellan matkustajat evakuoitiin sunnuntaina tapahtuneen aluksen pohjakosketuksen seurauksena.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 21.9.2020, 6:49

Matkustaja-alus Viking Amorella ajoi sunnuntaina karille noin kello 12.35 Ahvenanmaan itäpuolella Östra Julgrundin kupeessa. Pohjakosketuksen jälkeen alus ajoi tarkoituksella rantaa tilanteen vakauttamiseksi ja tilanne aluksen vakavuuden osalta on toistaiseksi stabiili.