Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Torstai, 17.
tammikuuta
2019.

Turun Ratapiha -hankkeen arkkitehtuurikutsukilpailu käynnistyy

Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Turun Ratapiha -hankkeen asemakaavamuutosluonnoksen tiistaina 24.4.2018. Kaavaluonnoksen pohjalta käynnistetään arkkitehtuurikutsukilpailu 15.5.2018, jossa tavoitteena on löytää arvokkaalle Ratapihalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkitilalliselta sovitukseltaan korkeatasoinen ja kiinnostava idea asemakaavoituksen ja hankkeen toteutuksen pohjaksi. 

Turun Ratapihan Kehitys Oy järjestää, yhteistyössä Turun kaupungin sekä VR-Yhtymän kanssa, Ratapihan hankkeen arkkitehtuurista, massoittelusta sekä toiminnallisista, kaupunkikuvallisista ja liikenteellisistä ratkaisuista arkkitehtuurikutsukilpailun, joka on luonteeltaan ideakilpailu. Kilpailuun kutsutaan viisi (5) arkkitehtitoimistoa.

Kilpailun tarkoituksena on löytää arvokkaalle rakennuspaikalle arkkitehtuuriltaan ja kaupunkitilalliselta sovitukseltaan korkeatasoinen ja kiinnostava idea asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Lisäksi kilpailulta haetaan uudenlaisia ideoita ja vertailukelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja hankkeen toteuttamiseen sekä myönteistä julkisuutta ja sidosryhmien osallistamista.

Arkkitehtikutsukilpailun Tilaaja on Turun Ratapihan Kehitys Oy, kilpailun operatiivisesta johtamisesta vastaa hankekehittäjä GSP Group Oy.

Hanke kytkeytyy osaksi Turun keskustan kärkihanketta ja vahvistaa kaupungin tapahtumallista ja matkailullista vetovoimaa sekä tukee keskustan elinvoimaa. Arkkitehtuurikutsukilpailun tarkoitus on eheyttää Turun yhdyskuntarakennetta ja lisätä korkeatasoista asuin- ja palvelurakentamista laajentuvalla keskusta-alueella.

Turun Ratapiha -hankkeen tavoitteena on luoda Turkuun kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva elämys- ja tapahtumakeskittymä. Suunnitelmien keskiössä on perhematkailuun suunnattu elämyskeskus sekä uusi, noin 10 000 katsomopaikan monitoimiareena konserttien sekä yleisö- ja urheilutapahtumien käyttöön. Matkailua tukemaan alueelle suunnitellaan hotellia.

 - Arkkitehtikutsukilpailu on tehokas toimintatapa löytää sekä arkkitehtonisesti että toiminnallisesti hienoja ideoita ja ratkaisuja haastaviin hankkeisiin. Kokemukset mm. Helsingin Garden hankkeesta olivat erinomaisia ja kutsukilpailulla saavutettiin asemakaavoitukselle sekä suunnittelulle laadukkaat lähtötiedot, kertoo projektinjohtaja Ilkka Kilpimaa Turun Ratapiha Kehitys Oy:stä.

Kilpailun tavoitteena on kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen alue tukemaan Turun keskustan visiota

Arkkitehtuurikutsukilpailuun on kutsuttu viis arkkitehtitoimistoa:

Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
PES-Arkkitehdit Oy
Schauman Arkkitehdit Oy + Schauman & Nordgren Architects Oy
Sigge Arkkitehdit Oy

Arkkitehtuurikilpailu on luonteeltaan ideakilpailu, jonka kilpailutöiden ehdotuksia rajaavat asemakaavaluonnoksessa esitetyt suunnittelun reunaehdot. Turun Ratapiha -hankkeen eri toimintojen sijoittuminen sekä rakentamisen mittakaava ja korkeus tarkentuvat arkkitehtuurikutsukilpailussa valitun ratkaisun perusteella.

Arkkitehtuurikilpailuun osallistuvien arkkitehtitoimistojen kilpailuaika on 15.5. - 14.9.2018. Voittaja julkistetaan lokakuussa 2018. Voittavan arkkitehtitoimiston kanssa käynnistetään hankkeen tarkempi arkkitehtuurisuunnittelu.

Arkkitehtuurikilpailun voittavan arkkitehtitoimiston valinta perustuu tuomariston osalta kuuteen kriteeriin:

Arkkitehtuuri - Kilpailutyö on korkealaatuinen kokonaisuus, jossa näkyy julkinen kaupunkitila ja tilojen elämyksellisyys, innovatiivisuus ja yksilöllisyys.
Kaupunkikuva - Ehdotuksen luonteva liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä Turun maisematilaan.
Toiminnallisuus - Kilpailutyön kokonaiskonseptin toiminnallisuus yhdistettynä korkealaatuiseen asiakaskokemukseen.
Liikenne- Työssä tulee ottaa huomioon yleisöliikenteen ohjautuminen, pysäköinti, huollon järjestelyt, jalankulun ja pyöräilyn reitit sekä liittyminen ulkoiseen liikenneverkkoon.
Realistisuus- Kilpailutyön ideoiden investointikustannusten realistisuus ja huomioitu elinkaaritaloudellisuus. Palkintolautakunta arvioi suunnitelman realistisuuden.
Keskustavisioon istuva - Kilpailutyön luonteva liittyminen rata-alueeseen sekä Turun keskustavisioon.

Asemakaavaluonnos mahdollistaa monipuolisesti erilaisten toimintojen sijoittumista alueelle noin 170 000 kerrosneliömetriä. Toiminnot ja niiden määrät tarkentuvat asemakaavatyön myöhemmässä vaiheessa. Arkkitehtikutsukilpailun pohjana käytettävän kaava-alueen pinta-ala on noin 13,2 ha. Alueelle arvioidaan tulevan Turun Ratapiha -hankkeen myötä noin 1500 uutta asukasta.

- Arkkitehtikilpailulta odotetaan kahdenlaista tulosta: Toisaalta haetaan arkkitehtonisesti korkeatasoista ja visionääristä kokonaiskonseptia alueen kehittämiseksi. Toisaalta toivotaan suunnitelmaa, joka on joustava pohja jatkokehittämiselle, jota tehdään osana vuorovaikutteista asemakaavoitusprosessia, kommentoi kilpailua Turun kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Lisää työpaikkoja ja verotuloa

Hankesuunnitelman mukaan Turun Ratapiha -hankkeen rakentaminen on tarkoitus rahoittaa pääosin yksityisellä rahalla. Kokonaisinvestoinnin suuruus on noin 480 miljoonaa euroa. Vuotuinen käyttäjämäärätavoite on noin viisi miljoonaa käyntikertaa.

Hankkeen työllisyys- ja verovaikutus olisi merkittävä: esiselvityksessä tehtyjen arvioiden mukaan rakennusaikainen tulo kaupungille olisi 17,6 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus 2 600 henkilötyövuotta. Toiminnan aikainen vuosittainen verotulo kaupungille olisi noin 4,8 miljoonaa euroa, ja sen arvioidaan tuovan noin 790 työpaikkaa.

Turun Ratapiha on matkailun, perhematkailun, konserttien, konferenssien, perhe-  ja yritystapahtumien, kulttuurin, musiikin, elämysten, elektronisen urheilun ja liikunnan kansainvälisen tason keskittymä. Tapahtumien lisäksi Ratapihan palvelut helpottavat ja parantavat kaupunkilaisten arkea. 

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 16.1.2019, 15:20

Ensi yönä alkava lumisade haittaa aamuliikennettä maan eteläosassa. Lunta kertyy Turku–Lahti–Savonlinna-linjan eteläpuolella 10–20 senttimetriä, rannikon tuntumassa jopa enemmän.

Paikallinen - 16.1.2019, 13:51

Turun tuomiokirkon pääurut menevät remonttiin 21.1.2019 alkaen. Remontti valmistuu pääsiäiseksi.

Paikallinen - 16.1.2019, 13:14

Oletko joskus miettinyt, millainen koneisto konserttien takana toimii? Tai miten bändit valmistautuvat keikkoihin? Millainen työmäärä tarvitaan yhden ainoan keikan toteuttamiseksi?

Paikallinen - 16.1.2019, 10:21

Uudenmaankadun ja Kupittaankadun risteyksen uudet liikennevalot otetaan käyttöön torstaina 17.1. Liikennevaloilla selkeytetään risteyksen liikennekäyttäytymistä, mikä helpottaa erityisesti lasten ja vanhusten kadun ylitystä. Liikennevalot parantavat myös risteyksen turvallisuutta.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:20

Turku on monipuolisesti esillä 18.–20.1. järjestettävillä Matka 2019 -messuilla Suomen Saaristo -jättikorttelissa 6n2.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:19

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2019 apurahoina yhteensä 2 417 000 euroa. Yhteensä tukea saa lähes 150 tutkimusta ja sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahoista 23 kohdistuu Turun seudulle, ja turkulaishankkeiden saama tuki on yhteensä 450 300 euroa.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

Turku nousi kärkeen, kun kuntalaiset arvioivat Varsinais-Suomen kuntia asuinpaikkana. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Turku Tänään 2018 - Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima -tutkimuksesta.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

ähköautojen määrä ylitti vuoden 2018 lopussa 15 000 auton rajan, kun lasketaan täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot. Sähköautojen määrän odotetaan kaksinkertaistuvan tänä vuonna.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

Jazz City Turun uusi vuosi alkaa tyylikkäästi, kun Flame Jazz saa vieraakseen rumpali Jochen Rueckertin nimekkään kvartetin. Logomon Move-salissa vietetään perjantai-iltaa New Yorkin klubitunnelmissa loistokkaiden solistien seurassa.

Paikallinen - 15.1.2019, 6:13

Poliisi yritti pysäyttää Turussa Kalevantiellä henkilöautoa. Auto ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan lähti poliisia pakoon pitkin Itäistä Pitkää katua sekä Hämeenkatua. Hämeenkadun ja Uudenmaankadun risteyksessä poliisi sai sumputettua pakenevan ajoneuvon usealla poliisiautolla.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 16:00

Kaikki ampumistapauksen johdosta kiinni olleet miehet on vapautettu. Tähän mennessä suoritetussa esitutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että ulkopuolisille henkilöille olisi tilanteessa aiheutunut vaaraa. Poliisi jatkaa tutkintaa ja asiassa odotetaan muun muassa teknisten tutkimusten tuloksia.

Paikallinen - 14.1.2019, 15:00

Turun lentoaseman reittitarjonta jatkaa kasvuaan, sillä Wizz Air ilmoitti tänään avaavansa suoran reitin Turusta Makedonian Skopjeen. Reitti avataan 3. heinäkuuta 2019 ja sitä operoidaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin Airbusin 320-200 -kalustolla.

Paikallinen - 14.1.2019, 14:00

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos on tuonut esille tekniikan alan osaajapulan. Tilanteen helpottamiseksi Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella Salossa käynnistetään keväällä 2019 esineiden internetin (IoT) ja kyberturvallisuuden insinöörikoulutus.

Paikallinen - 14.1.2019, 13:00

Turun kaupunki ja Turun konservatorio lähettävät suurikokoisen marssiyhtyeen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2019 avajaisiin Italian Materaan. Matera on vuoden 2019 toinen kulttuuripääkaupunki, toinen on Bulgarian Plovdiv. Kuluista vastaa Materan kulttuuripääkaupunkiorganisaatio.

Paikallinen - 14.1.2019, 12:24

Aamupäivällä kadonneeksi ilmoitettu mies on löytynyt yleisöilmoituksen perusteella ja hänet on toimitettu sairaalaan hoitoon.

Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 10:23

Poliisi pyytää apua viimeyönä kadonneen miehen löytämiseksi. Miehen nimi on Henry Söderholm ja hän on 84-vuotias. Viimeinen havainto hänestä on viimeyöltä Salon keskustassa. Miehen nopea löytäminen on erittäin tärkeää hänen terveytensä takia.

Sisältää videon
Paikallinen - 14.1.2019, 8:42

Naantalin Rekrymessut pidetään tänä vuonna Naantalin kylpylässä, keskiviikkona 23.1.2019 klo 13–17. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma avaa keväälle ajoittuvan rekrytointitapahtumien sarjan.

Rekrymessujen toteutuksessa mukana myös opiskelijat

Paikallinen - 14.1.2019, 8:38

Kaukolämmön hinta uhkaa nousta Turun seudulla 4-5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Arvio perustuu Turku Energian julkaisemaan liukuvaan hintaennusteeseen. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 8:37

Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestari Leif Segerstam avaa viimeisen kevätkautensa komealla Richard Strauss -ohjelmistolla. Konsertissa Neljä viimeistä laulua 17.–18.1. klo 19 Konserttitalossa kuullaan Straussin keskeisiä töitä.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 8:12

Frida Kahlo (1907-1954) oli meksikolainen taidemaalari. Hänet tunnetaan elon pimeää puolta kuvailevista maalauksista. Kahlo maalasi laajan sarjan inhorealistisia omakuvia. Hänen luovuutensa lähteet kumpuilivat Meksikon alkuperäiskansojen kulttuurista.