Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Sunnuntai, 19.
elokuuta
2018.

Metamfetamiinitilanne Turussa 2018

Suomessa on viime aikoina uutisoitu laajasti metamfetamiinin käytön lisääntymisestä ja sen erilaisista haittapuolista. THL:n jätevesitutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi Turun seudulla metamfetamiinin käyttömäärät ovat moninkertaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2016. Turussa on tehty työtä metamfetamiinin haittojen ehkäisyn näkökulmasta vuodesta 2017 alkaen laajalla yhteistyöllä yli sektorirajojen. Ajantasaisen kuvan saamiseksi Turun metamfetamiinitilanteen kehittymisestä päätettiin vuonna 2018 toteuttaa THL:n jätevesitutkimus ja huumeiden käyttäjille suunnattu kyselytutkimus samana ajanjaksona, ja julkistaa Turun tulokset yhtäaikaisesti nopealla aikataululla.

METAMFETAMIINI
• on amfetamiinin kaltainen piristeisiin (stimulantteihin) luettava huume
• aiheuttaa voimakasta riippuvuutta
• käytettiin toisessa maailmasodassa sotilaspiristeenä pienempinä pitoisuuksina (Suomessa mm. nimellä Pervitiini)
• käytetään pääasiassa joko suonen sisäisesti tai polttamalla
• lisää merkittävästi sydäninfarktien ja aivoinfarktien sekä aivoverenvuotojen riskiä
• lisää merkittävästi psyykkisiä ongelmia (masennus, ahdistuneisuus, harhaisuus)
• aiheuttaa hermosoluvaurioita, mahdollista myös pysyvä Parkinsonin taudin kaltainen tila

Huumausainepitoisuudet jätevesissä -metamfetamiini laskussa Turussa

Suomessa amfetamiinin käyttö on tavallisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nyt uutena ilmiönä on havaittu metamfetamiinin käytön nopea lisääntyminen. ”THL:n jätevesitutkimusten tuloksista voidaan havaita, että vuoden 2016 aikana metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti useissa Suomen kaupungeissa, myös Turussa. Korkeimmat pitoisuudet Turussa mitattiin vuoden 2016 loppupuolella kerätyistä jätevesinäytteistä, minkä jälkeen pitoisuudet kääntyivät laskuun. Uusimmat, maaliskuussa 2018 Turun Kakolanmäen puhdistamolta kerätyt, näytteet kertovat, että metamfetamiinin käyttö on edelleen vähentynyt alueella hyvin selvästi ”, kertoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Mittaamalla huumeiden pitoisuuksia jätevesistä pystytään luotettavasti tutkimaan näiden aineiden kokonaiskulutusta ko. jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella.

Yhteistyötä yli sektorirajojen

Turussa toimivat päihdetyön ammattilaiset reagoivat nopeasti vuoden 2016 jätevesitutkimusten tuloksiin. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ehkäisevän päihdetyön ja Turun A-klinikan toimijat ovat koonneet päihteidenkäyttäjiä kohtaavia tahoja yli sektorirajojen yhteen kartoittamaan metamfetamiinin käyttötilannetta ja pohtimaan ehkäisevän työn keinoja. Mukana ovat muun muassa Turun kaupungin asumis- ja päihdepalvelut, Terveysneuvontapiste Milli, Sillankorvan ensisuoja, Sirkkalan päiväkeskus, Orikedon palvelukeskus, A-klinikka Oy:n Turun A-klinikka, Nuorisoasema ja Vieroitushoitoyksikkö, Lounais-Suomen poliisilaitos, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Turun Elokolo sekä TYKSin Päihdepsykiatrian poliklinikka, Korvaushoitopoliklinikka ja Addiktiopoliklinikka.

”Turun metamfetamiiniverkosto on panostanut ongelmien ennaltaehkäisyyn kouluttamalla yli 300 sote-alan ja päihdetyön ammattilaista. Lisäksi päihdeongelmaisille on koottu infopaketti ja esite sekä järjestetty tietoiskuja metamfetamiinin haitoista. Osana verkoston toimintaa on aloitettu tiedonkeruu ja tilastointi päihdeongelmaisten käyttämistä päihdeaineista. Tarkoituksena on ollut selvittää, miten metamfetamiinin käyttäjät näkyvät eri hoitopaikoissa ja matalan kynnyksen palveluissa”, kertoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.

Huumausainekäyttökyselyn tuloksia

Vuoden 2018 maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 200 päihdeyksiköiden asiakasta. Noin puolet vastaajista oli terveysneuvontapiste Millin asiakkaita, eli suonensisäisten huumeiden käyttäjiä. Lisäksi vastaajia oli muista päihdepalveluyksiköistä verkoston paikoista. Kyselyn vastaajista 40 % oli käyttänyt metamfetamiinia, mutta vain 16 % vastaajista käytti metamfetamiinia viikoittain tai päivittäin. Suonensisäisesti huumeita käyttävistä vastaajista 67 % oli käyttänyt metamfetamiinia, 28 % kertoi käyttävänsä sitä vähintään viikoittain ja 13 % päivittäin. Käytetyimmät huumausaineet tai huumaavat lääkeaineet vastaajien keskuudessa olivat bentsodiatsepiinit, amfetamiini, kannabis sekä buprenorfiini, joka on Suomessa yleisimmin suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi.

Terveysneuvontapiste Millissä Turussa on lisäksi tehty kyselytutkimuksia nimettömästi vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2018. ”Aikasarjassa yksi merkittävä löydös on, että vuosien 2011 ja 2014 välillä metamfetamiinin päivittäinen käyttö suonensisäisesti huumeita käyttävillä kaksinkertaistui, jonka jälkeen trendi näyttää tasaantuneen. Arviolta 70 % kyselyyn osallistuneista raportoi metamfetamiinia ja päivittäistä käyttöä oli noin 10 % Terveysneuvontapiste Millissä asioivista ”, kertoo työelämäprofessori Solja Niemelä.

Miksi juuri metamfetamiini on niin vaarallista?

Metamfetamiinin terveyshaitat ovat laajemmat ja vaikeammat, kuin on muilla huumausaineilla. Metamfetamiini aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittumista muun muassa verenpainetta nostamalla ja suonia supistamalla aiheuttaen sydän- ja aivoinfarkteja sekä verenvuotoja erityisesti kallon sisällä. Käyttötapa tekee siitä vielä haitallisemman: käyttö venyy tyypillisesti useiden päivien putkeksi, jolloin käyttäjä ei kunnolla juo ja syö, mikä puolestaan altistaa komplikaatioille. Toinen käyttötapaan liittyvä ongelma on huumeen käyttö polttamalla, joka lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa (pistämiskynnys on monella suuri). Lisäksi vieroitusoireina tulevat psykiatriset ongelmat kestävät huomattavasti tavanomaista pidempään.

”Metamfetamiini erityisesti pidempiaikaisessa käytössä tuhoaa hermosoluja pysyvästi. Erityisesti dopamiinia erittävät hermosolut aivoissa ovat herkempiä tuholle ja käyttö voikin aiheuttaa pysyvän Parkinsonin taudin kaltaisen tilan, joka ei palaudu. Metamfetamiinin käytön vähentyminen Turun alueella on erittäin positiivinen asia”, toteaa ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:ltä.

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvan
Paikallinen - 17.8.2018, 17:00

Turussa Helsinginkadulla rautatiesillan alla olevassa vasemmalle kaartuvassa kaarteessa henkilöauton kuljettaja menetti 16.8.2018 kello 23.25 autonsa hallinnan, ja auto kääntyi katolleen ajoradalle. Autossa oli neljä miestä.

Paikallinen - 17.8.2018, 16:00

Suolistoperäisten bakteerien määrät Maarian altaassa ja Turun Vähäjoessa ovat eilen otettujen vesinäytteiden perusteella poikkeuksellisen korkeita. Myös happi on jokivedessä hyvin vähissä.

Paikallinen - 17.8.2018, 15:00

Turun kaupungin jäähallien suositut yleisöluisteluvuorot alkavat maanantaina 20.8. Ne ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja mailattomia.

Paikallinen - 17.8.2018, 14:00

Turun satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Alueen vahvaa matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 17.8.2018, 13:00

Poliisi on tutkinut kuluvan vuoden aikana Rauman ja Luoteis-Satakunnan alueella yli 20 liikenneonnettomuutta, joissa toisena osapuolena on ollut joko mopo tai mopoauto. Useimmin törmäys on tapahtunut henkilöauton kanssa.

Paikallinen - 17.8.2018, 11:02

Turun väkiluku kasvoi tammi-kesäkuussa neljänneksi vähiten kymmenen suurimman kaupungin joukossa (+60) ja se oli kesäkuun lopussa 189729.

Paikallinen - 17.8.2018, 11:01

Turku Touring pyöräilytapahtuma aiheuttaa viivästyksiä liikenteen kulkuun Turun keskustan alueella lauantaina klo 7.00 - 19.00 ja sunnuntaina klo 10.00 - 18.00. Tapahtumakeskus sijaitsee Turun yliopiston Educarium kiinteistössä, jossa ovat sekä lähtö, että maali.

Paikallinen - 17.8.2018, 11:00

Turku ilman natseja -mielenilmaus, ja kulkue, aiheuttaa hetkellisiä liikennehäiriöitä keskustan alueella 18.8. klo 10.45 - 15.00 välisenä aikana. Kokoontuminen tapahtuu klo 10.45 Puolalanpuistossa ja kulkue lähtee klo 11.15.

Paikallinen - 17.8.2018, 9:27

Työttömyyden nopea laskutrendi jatkui Turussa ja Turun seutukunnassa edelleen kesäkuussa 2018.

Turussa oli kesäkuussa 12 593 työtöntä, jossa oli laskua 1 728 edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli 13,5 %, jossa oli laskua vastaavasti 2,0 %-yksikköä.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 17.8.2018, 8:40

Auran Aallot yhteistyökumppaneineen lahjoittaa koulujen alkaessa kaikille Turun ja ympäristökuntien noin 4000 ekaluokkalaiselle keltaiset ”Olen 1 Ykkönen” -lippalakit. Kyseessä on jo 21. Olen 1. liikenneturvakampanja.

Paikallinen - 16.8.2018, 17:00

Turun NMKY aloittaa syksyllä 2018 uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda Turun peruskouluihin ”lisäkäsiä” kiusaamista ehkäisevään työhön.

Paikallinen - 16.8.2018, 16:00

Uudet tilat sijaitsevat hyvällä paikalla kävelykadulla osoitteessa Yliopistonkatu 29b. Uuteen toimistoon tulee kaksi arviointipistettä lisää ja muutoksia aukioloaikoihin. Nykyinen toimisto on muuton vuoksi suljettuna to-pe 23.- 24.8.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 16.8.2018, 15:55

Lauantai 18.8.2018 on tapahtumiltaan erittäin vilkas viikonloppu Turussa. Poliisille on ennakkoon tullut ilmoituksia yli kymmenestä yleisötilaisuudesta ja suuri osa näistä tapahtumista on kaupungin keskustassa. Osasta tapahtumia tulee olemaan merkittävää haittaa liikenteelle.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 16.8.2018, 15:00

Kaivutyö katkaisee liikenteen Vähä Hämeenkatu 5 kohdalta 16.8.2018 klo 17.00-24.00. Kaivutyön jälkeen paikalle asennetaan ajosillakkeet. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 16.8.2018, 14:00

Kaivutyö katkaisee liikenteen Kaarnatien ja Palomäenkadun risteysalueella 16 - 17.8.2018 klo 14.30 alkaen. Työ päättyy 17.8 n. klo 17.00. Vaihtoehtoisia reittejä käytettävissä. Paikalla liikenne opasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Paikallinen - 16.8.2018, 13:00

Naantalin perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 575 vuotta. Kaupungin syntymäpäivänä pidetään päivämäärää 23.8., jolloin kuningas Kristoffer antoi virallisen suostumuksensa silloisen Raision Ailostenniemeen rakennettavalle luostarille allekirjoittamalla 23.

Paikallinen - 16.8.2018, 8:54

Maratonin juoksemiseen, kuten muihinkin pitkäkestoisiin ja rasittaviin urheilusuorituksiin, liittyy hieman lisääntynyt sydäninfarktien riski. Tyksin kardiologit mittaavat MaraCat-tutkimuksessa Paavo Nurmi maratonin juoksijoiden sydäntapahtumien riskiä uusilla tutkimusmenetelmillä.

Paikallinen - 16.8.2018, 8:53

Koulutus- ja työmahdollisuuksia etsivä tai nuorten palveluista kiinnostunut voi löytää uuden suunnan tai idean tulevaan syksyyn Uusia alkuja -esittelytapahtumassa, joka levittäytyy Turun keskustan kävelykadulle tiistaina 21.8. klo 14–18.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 16.8.2018, 8:40

Viimeinkin koulutaival on alkanut kaikilla Varsinais-Suomessa ja myös poliisi osaltaan tarkkailee tehostetusti liikennettä koulujen ympäristössä.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 15.8.2018, 17:00

Tiistaina 14.8.2018 klo 13.30 aikaan poliisi pysäytti Turussa Itäisellä Pitkäkadulla henkilöautolla ajossa olleen naisen. Nainen oli syntynyt vuonna 1980. Nainen puhalsi alkometriin kovat lukemat 3,00 promillea.