Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Maanantai, 22.
lokakuuta
2018.

Metamfetamiinitilanne Turussa 2018

Suomessa on viime aikoina uutisoitu laajasti metamfetamiinin käytön lisääntymisestä ja sen erilaisista haittapuolista. THL:n jätevesitutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi Turun seudulla metamfetamiinin käyttömäärät ovat moninkertaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2016. Turussa on tehty työtä metamfetamiinin haittojen ehkäisyn näkökulmasta vuodesta 2017 alkaen laajalla yhteistyöllä yli sektorirajojen. Ajantasaisen kuvan saamiseksi Turun metamfetamiinitilanteen kehittymisestä päätettiin vuonna 2018 toteuttaa THL:n jätevesitutkimus ja huumeiden käyttäjille suunnattu kyselytutkimus samana ajanjaksona, ja julkistaa Turun tulokset yhtäaikaisesti nopealla aikataululla.

METAMFETAMIINI
• on amfetamiinin kaltainen piristeisiin (stimulantteihin) luettava huume
• aiheuttaa voimakasta riippuvuutta
• käytettiin toisessa maailmasodassa sotilaspiristeenä pienempinä pitoisuuksina (Suomessa mm. nimellä Pervitiini)
• käytetään pääasiassa joko suonen sisäisesti tai polttamalla
• lisää merkittävästi sydäninfarktien ja aivoinfarktien sekä aivoverenvuotojen riskiä
• lisää merkittävästi psyykkisiä ongelmia (masennus, ahdistuneisuus, harhaisuus)
• aiheuttaa hermosoluvaurioita, mahdollista myös pysyvä Parkinsonin taudin kaltainen tila

Huumausainepitoisuudet jätevesissä -metamfetamiini laskussa Turussa

Suomessa amfetamiinin käyttö on tavallisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nyt uutena ilmiönä on havaittu metamfetamiinin käytön nopea lisääntyminen. ”THL:n jätevesitutkimusten tuloksista voidaan havaita, että vuoden 2016 aikana metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti useissa Suomen kaupungeissa, myös Turussa. Korkeimmat pitoisuudet Turussa mitattiin vuoden 2016 loppupuolella kerätyistä jätevesinäytteistä, minkä jälkeen pitoisuudet kääntyivät laskuun. Uusimmat, maaliskuussa 2018 Turun Kakolanmäen puhdistamolta kerätyt, näytteet kertovat, että metamfetamiinin käyttö on edelleen vähentynyt alueella hyvin selvästi ”, kertoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Mittaamalla huumeiden pitoisuuksia jätevesistä pystytään luotettavasti tutkimaan näiden aineiden kokonaiskulutusta ko. jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella.

Yhteistyötä yli sektorirajojen

Turussa toimivat päihdetyön ammattilaiset reagoivat nopeasti vuoden 2016 jätevesitutkimusten tuloksiin. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ehkäisevän päihdetyön ja Turun A-klinikan toimijat ovat koonneet päihteidenkäyttäjiä kohtaavia tahoja yli sektorirajojen yhteen kartoittamaan metamfetamiinin käyttötilannetta ja pohtimaan ehkäisevän työn keinoja. Mukana ovat muun muassa Turun kaupungin asumis- ja päihdepalvelut, Terveysneuvontapiste Milli, Sillankorvan ensisuoja, Sirkkalan päiväkeskus, Orikedon palvelukeskus, A-klinikka Oy:n Turun A-klinikka, Nuorisoasema ja Vieroitushoitoyksikkö, Lounais-Suomen poliisilaitos, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Turun Elokolo sekä TYKSin Päihdepsykiatrian poliklinikka, Korvaushoitopoliklinikka ja Addiktiopoliklinikka.

”Turun metamfetamiiniverkosto on panostanut ongelmien ennaltaehkäisyyn kouluttamalla yli 300 sote-alan ja päihdetyön ammattilaista. Lisäksi päihdeongelmaisille on koottu infopaketti ja esite sekä järjestetty tietoiskuja metamfetamiinin haitoista. Osana verkoston toimintaa on aloitettu tiedonkeruu ja tilastointi päihdeongelmaisten käyttämistä päihdeaineista. Tarkoituksena on ollut selvittää, miten metamfetamiinin käyttäjät näkyvät eri hoitopaikoissa ja matalan kynnyksen palveluissa”, kertoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.

Huumausainekäyttökyselyn tuloksia

Vuoden 2018 maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 200 päihdeyksiköiden asiakasta. Noin puolet vastaajista oli terveysneuvontapiste Millin asiakkaita, eli suonensisäisten huumeiden käyttäjiä. Lisäksi vastaajia oli muista päihdepalveluyksiköistä verkoston paikoista. Kyselyn vastaajista 40 % oli käyttänyt metamfetamiinia, mutta vain 16 % vastaajista käytti metamfetamiinia viikoittain tai päivittäin. Suonensisäisesti huumeita käyttävistä vastaajista 67 % oli käyttänyt metamfetamiinia, 28 % kertoi käyttävänsä sitä vähintään viikoittain ja 13 % päivittäin. Käytetyimmät huumausaineet tai huumaavat lääkeaineet vastaajien keskuudessa olivat bentsodiatsepiinit, amfetamiini, kannabis sekä buprenorfiini, joka on Suomessa yleisimmin suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi.

Terveysneuvontapiste Millissä Turussa on lisäksi tehty kyselytutkimuksia nimettömästi vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2018. ”Aikasarjassa yksi merkittävä löydös on, että vuosien 2011 ja 2014 välillä metamfetamiinin päivittäinen käyttö suonensisäisesti huumeita käyttävillä kaksinkertaistui, jonka jälkeen trendi näyttää tasaantuneen. Arviolta 70 % kyselyyn osallistuneista raportoi metamfetamiinia ja päivittäistä käyttöä oli noin 10 % Terveysneuvontapiste Millissä asioivista ”, kertoo työelämäprofessori Solja Niemelä.

Miksi juuri metamfetamiini on niin vaarallista?

Metamfetamiinin terveyshaitat ovat laajemmat ja vaikeammat, kuin on muilla huumausaineilla. Metamfetamiini aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittumista muun muassa verenpainetta nostamalla ja suonia supistamalla aiheuttaen sydän- ja aivoinfarkteja sekä verenvuotoja erityisesti kallon sisällä. Käyttötapa tekee siitä vielä haitallisemman: käyttö venyy tyypillisesti useiden päivien putkeksi, jolloin käyttäjä ei kunnolla juo ja syö, mikä puolestaan altistaa komplikaatioille. Toinen käyttötapaan liittyvä ongelma on huumeen käyttö polttamalla, joka lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa (pistämiskynnys on monella suuri). Lisäksi vieroitusoireina tulevat psykiatriset ongelmat kestävät huomattavasti tavanomaista pidempään.

”Metamfetamiini erityisesti pidempiaikaisessa käytössä tuhoaa hermosoluja pysyvästi. Erityisesti dopamiinia erittävät hermosolut aivoissa ovat herkempiä tuholle ja käyttö voikin aiheuttaa pysyvän Parkinsonin taudin kaltaisen tilan, joka ei palaudu. Metamfetamiinin käytön vähentyminen Turun alueella on erittäin positiivinen asia”, toteaa ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:ltä.

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 22.10.2018, 15:05

Lounais-Suomen poliisin partiot tarkastivat liikennevalvonnassa viime viikon aikana yli 300 kuorma-autoa tai perävaunua. Ajoneuvoista lähes kolmannes oli ulkomailla rekisteröityjä.

Sisältää ääntä
Paikallinen - 22.10.2018, 14:30

Jatkuva tietotulva ja tarkkaavaisuuden ylläpito kuormittavat aivoja työajalla ja vapaalla. Rauhallisessa ympäristössä aivomme viestittelevät elimistölle turvasta, jolloin stressimerkit vaimenevat. Luonnossa aivot kokevat olevansa suojassa.

Paikallinen - 22.10.2018, 14:16

Turun Aurajokirantaan kiinnittyy viikon lopulla useita eri maiden sota-aluksia, kun Suomen merivoimen johtama Northern Coasts 18 -harjoitus alkaa. Yleisö voi tutustua aluksiin lauantaina ja sunnuntaina. Alukset poistuvat merelle harjoittelemaan ensi viikon maanantaina.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 11:00

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee/kaventaa ajokaistoja Vanhalla Littoistentiellä, Mäkikadulla ja Tuulensuunkadulla 22.10.2018-30.8.2019, työ alkaa Paljetien ja Vanhan Littoistentien risteyksestä. Paikalla liikenne opasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 10:00

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee Toijaistentien liikenteeltä 22-26.10.2018 välillä Valkamantie-Marjamäentie. Jalankululle järjestetään kulku ja tonteille ajo sallittu. Paikalla liikenne opasteet ja työkoneita liikkuu alueella.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 9:00

Kadunrakennustyö kaventaa/sulkee ajokaistan ja kevyen liikenteen väylän Itäisellä Rantakadulla 22 - 30.10.2018 välillä Myllysilta -Teatterisilta, haitta joen puolella. Paikalla liikenne opasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 8:00

Päällystystyö haittaa liikennettä Renginkadulla ja Pyhän Maarian tiellä 22.10 - 9.11.2018. Ajokaistoja ja kevyen liikenteen väyliä kavennettu/suljettu. Paikalla on liikenne opasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 7:00

Poliisi pysäytti 20.10.2018 kello 20.40 Turun satamassa rekkayhdistelmän kuljettajan, joka oli siirtämässä rekkaa Vikin Linen autojen lastaus- ja purkualueella. Kuljettaja puhalsi alkometriin 0,65 mg/l. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, ja hänet määrättiin ajokieltoon.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 22.10.2018, 6:30

Valaistustyö haittaa liikennettä Hämeentien ja Halistentien risteysalueella 21-22.10.2018 klo 17.30-6.30. Paikalla liikenne opasteet ja työkoneita saattaa liikkua liikenteen seassa.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Jääkiekko - 20.10.2018, 2:07

TPS palasi voittokantaan Lahdessa ja otti samalla revanssin Pelicansista. Peli oli kaikkea muuta kuin helppo, mutta Tepsin vahvuudet pääsivät jälleen esille. Erinomainen maalivahtipeli, huipputehokas ylivoima, jota johtivat Tepsin kärkipelaajat sekä hyvä viisikkopuolustus.

Paikallinen - 19.10.2018, 6:46

Turun Osuuskauppa sulkee Auranlaakson ABC:n ravintolan, kaupan ja Hesburgerin vuoden 2018 loppuun mennessä. Liiketoiminta keskittyy jatkossa autopesuun ja polttonesteen myyntiin. Syynä muutokselle on aseman sijainti ja vallitseva kilpailutilanne.

Paikallinen - 19.10.2018, 6:45

Aurajokesta pelastettiin torstai-iltana vierasvenesataman kohdalla veteen horjahtanut mies. Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä noin kello kuudelta. Sivulliset pitivät veden varassa olevaa miestä pinnalla käsistä, kunnes pelastuslaitos tuli paikalle ja nosti hänet ylös.

Paikallinen - 18.10.2018, 16:00

Turun kaupungin päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja osassa ammatti-instituutin koulutaloja ei pystytä tarjoamaan aterioita JHL:n lakon aikana 22.–23.10. Lakko vaikuttaa myös joidenkin kaupungin liikuntapaikkojen aukioloihin.

Paikallinen - 18.10.2018, 15:00

Turku Rock Academyn masinoima Turku Band Festival valtaa esiintymislavat 9.–12.1.2019. Haku tapahtuman esiintyjäksi on käynnissä lokakuun loppuun asti.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 18.10.2018, 14:00

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ja kaventaa ajokaistoja Virvoituksentiellä perjantaista alkaen. Päivittäinen työaika klo 7.00 - 16.00. Työn arvioitu kesto on 7.12. saakka. Haittaa molemmissa ajosuunnissa. Työkoneita liikenteen seassa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 18.10.2018, 13:21

Kaapelityö sulkee Moorianpolun liikenteeltä tänään klo 15.00 alkaen. Työ etenee ruuhka-ajan jälkeen n. klo 17.30 alkaen Kaskentien yli. Kaskentiellä suljetaan ajokaistoja molemmissa ajosuunnissa, mutta vähintään yksi kaista pysyy liikenteelle avoinna suuntaansa.

Paikallinen - 18.10.2018, 13:00

Jo seitsemättä kertaa järjestettävä Lux Gratiae -tapahtuma, 25.-28.10., valaisee Naantalin tapahtumasyksyä monipuolisella kattauksella musiikkia sekä jo perinteeksikin muodostuneilla elementeillä liikuntaa, kuvataidetta ja runoja.

Paikallinen - 17.10.2018, 13:23

Poliisi sai maanantaina aamulla yhdeksän aikoihin tehtävän hätäkeskukselta Valmet Automotiven taukotilan tapahtumista. Poliisin mennessä paikalle oli paikalla ensihoidon yksikkö.

Paikallinen - 17.10.2018, 13:14

Turun Palloseura ja puolustaja Topi Jaakola ovat pelaajan aloitteesta päättäneet purkaa kauden 2018–2019 kattavan pelaajasopimuksen.

Paikallinen - 17.10.2018, 12:24

Ylipainehappihoito on lääketieteellistä hoitoa, jota tarvitaan mm.