Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Torstai, 17.
tammikuuta
2019.

Metamfetamiinitilanne Turussa 2018

Suomessa on viime aikoina uutisoitu laajasti metamfetamiinin käytön lisääntymisestä ja sen erilaisista haittapuolista. THL:n jätevesitutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi Turun seudulla metamfetamiinin käyttömäärät ovat moninkertaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2016. Turussa on tehty työtä metamfetamiinin haittojen ehkäisyn näkökulmasta vuodesta 2017 alkaen laajalla yhteistyöllä yli sektorirajojen. Ajantasaisen kuvan saamiseksi Turun metamfetamiinitilanteen kehittymisestä päätettiin vuonna 2018 toteuttaa THL:n jätevesitutkimus ja huumeiden käyttäjille suunnattu kyselytutkimus samana ajanjaksona, ja julkistaa Turun tulokset yhtäaikaisesti nopealla aikataululla.

METAMFETAMIINI
• on amfetamiinin kaltainen piristeisiin (stimulantteihin) luettava huume
• aiheuttaa voimakasta riippuvuutta
• käytettiin toisessa maailmasodassa sotilaspiristeenä pienempinä pitoisuuksina (Suomessa mm. nimellä Pervitiini)
• käytetään pääasiassa joko suonen sisäisesti tai polttamalla
• lisää merkittävästi sydäninfarktien ja aivoinfarktien sekä aivoverenvuotojen riskiä
• lisää merkittävästi psyykkisiä ongelmia (masennus, ahdistuneisuus, harhaisuus)
• aiheuttaa hermosoluvaurioita, mahdollista myös pysyvä Parkinsonin taudin kaltainen tila

Huumausainepitoisuudet jätevesissä -metamfetamiini laskussa Turussa

Suomessa amfetamiinin käyttö on tavallisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nyt uutena ilmiönä on havaittu metamfetamiinin käytön nopea lisääntyminen. ”THL:n jätevesitutkimusten tuloksista voidaan havaita, että vuoden 2016 aikana metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti useissa Suomen kaupungeissa, myös Turussa. Korkeimmat pitoisuudet Turussa mitattiin vuoden 2016 loppupuolella kerätyistä jätevesinäytteistä, minkä jälkeen pitoisuudet kääntyivät laskuun. Uusimmat, maaliskuussa 2018 Turun Kakolanmäen puhdistamolta kerätyt, näytteet kertovat, että metamfetamiinin käyttö on edelleen vähentynyt alueella hyvin selvästi ”, kertoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Mittaamalla huumeiden pitoisuuksia jätevesistä pystytään luotettavasti tutkimaan näiden aineiden kokonaiskulutusta ko. jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella.

Yhteistyötä yli sektorirajojen

Turussa toimivat päihdetyön ammattilaiset reagoivat nopeasti vuoden 2016 jätevesitutkimusten tuloksiin. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ehkäisevän päihdetyön ja Turun A-klinikan toimijat ovat koonneet päihteidenkäyttäjiä kohtaavia tahoja yli sektorirajojen yhteen kartoittamaan metamfetamiinin käyttötilannetta ja pohtimaan ehkäisevän työn keinoja. Mukana ovat muun muassa Turun kaupungin asumis- ja päihdepalvelut, Terveysneuvontapiste Milli, Sillankorvan ensisuoja, Sirkkalan päiväkeskus, Orikedon palvelukeskus, A-klinikka Oy:n Turun A-klinikka, Nuorisoasema ja Vieroitushoitoyksikkö, Lounais-Suomen poliisilaitos, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Turun Elokolo sekä TYKSin Päihdepsykiatrian poliklinikka, Korvaushoitopoliklinikka ja Addiktiopoliklinikka.

”Turun metamfetamiiniverkosto on panostanut ongelmien ennaltaehkäisyyn kouluttamalla yli 300 sote-alan ja päihdetyön ammattilaista. Lisäksi päihdeongelmaisille on koottu infopaketti ja esite sekä järjestetty tietoiskuja metamfetamiinin haitoista. Osana verkoston toimintaa on aloitettu tiedonkeruu ja tilastointi päihdeongelmaisten käyttämistä päihdeaineista. Tarkoituksena on ollut selvittää, miten metamfetamiinin käyttäjät näkyvät eri hoitopaikoissa ja matalan kynnyksen palveluissa”, kertoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.

Huumausainekäyttökyselyn tuloksia

Vuoden 2018 maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 200 päihdeyksiköiden asiakasta. Noin puolet vastaajista oli terveysneuvontapiste Millin asiakkaita, eli suonensisäisten huumeiden käyttäjiä. Lisäksi vastaajia oli muista päihdepalveluyksiköistä verkoston paikoista. Kyselyn vastaajista 40 % oli käyttänyt metamfetamiinia, mutta vain 16 % vastaajista käytti metamfetamiinia viikoittain tai päivittäin. Suonensisäisesti huumeita käyttävistä vastaajista 67 % oli käyttänyt metamfetamiinia, 28 % kertoi käyttävänsä sitä vähintään viikoittain ja 13 % päivittäin. Käytetyimmät huumausaineet tai huumaavat lääkeaineet vastaajien keskuudessa olivat bentsodiatsepiinit, amfetamiini, kannabis sekä buprenorfiini, joka on Suomessa yleisimmin suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi.

Terveysneuvontapiste Millissä Turussa on lisäksi tehty kyselytutkimuksia nimettömästi vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2018. ”Aikasarjassa yksi merkittävä löydös on, että vuosien 2011 ja 2014 välillä metamfetamiinin päivittäinen käyttö suonensisäisesti huumeita käyttävillä kaksinkertaistui, jonka jälkeen trendi näyttää tasaantuneen. Arviolta 70 % kyselyyn osallistuneista raportoi metamfetamiinia ja päivittäistä käyttöä oli noin 10 % Terveysneuvontapiste Millissä asioivista ”, kertoo työelämäprofessori Solja Niemelä.

Miksi juuri metamfetamiini on niin vaarallista?

Metamfetamiinin terveyshaitat ovat laajemmat ja vaikeammat, kuin on muilla huumausaineilla. Metamfetamiini aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittumista muun muassa verenpainetta nostamalla ja suonia supistamalla aiheuttaen sydän- ja aivoinfarkteja sekä verenvuotoja erityisesti kallon sisällä. Käyttötapa tekee siitä vielä haitallisemman: käyttö venyy tyypillisesti useiden päivien putkeksi, jolloin käyttäjä ei kunnolla juo ja syö, mikä puolestaan altistaa komplikaatioille. Toinen käyttötapaan liittyvä ongelma on huumeen käyttö polttamalla, joka lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa (pistämiskynnys on monella suuri). Lisäksi vieroitusoireina tulevat psykiatriset ongelmat kestävät huomattavasti tavanomaista pidempään.

”Metamfetamiini erityisesti pidempiaikaisessa käytössä tuhoaa hermosoluja pysyvästi. Erityisesti dopamiinia erittävät hermosolut aivoissa ovat herkempiä tuholle ja käyttö voikin aiheuttaa pysyvän Parkinsonin taudin kaltaisen tilan, joka ei palaudu. Metamfetamiinin käytön vähentyminen Turun alueella on erittäin positiivinen asia”, toteaa ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:ltä.

Uusimmat uutiset

Paikallinen - 16.1.2019, 15:20

Ensi yönä alkava lumisade haittaa aamuliikennettä maan eteläosassa. Lunta kertyy Turku–Lahti–Savonlinna-linjan eteläpuolella 10–20 senttimetriä, rannikon tuntumassa jopa enemmän.

Paikallinen - 16.1.2019, 13:51

Turun tuomiokirkon pääurut menevät remonttiin 21.1.2019 alkaen. Remontti valmistuu pääsiäiseksi.

Paikallinen - 16.1.2019, 13:14

Oletko joskus miettinyt, millainen koneisto konserttien takana toimii? Tai miten bändit valmistautuvat keikkoihin? Millainen työmäärä tarvitaan yhden ainoan keikan toteuttamiseksi?

Paikallinen - 16.1.2019, 10:21

Uudenmaankadun ja Kupittaankadun risteyksen uudet liikennevalot otetaan käyttöön torstaina 17.1. Liikennevaloilla selkeytetään risteyksen liikennekäyttäytymistä, mikä helpottaa erityisesti lasten ja vanhusten kadun ylitystä. Liikennevalot parantavat myös risteyksen turvallisuutta.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:20

Turku on monipuolisesti esillä 18.–20.1. järjestettävillä Matka 2019 -messuilla Suomen Saaristo -jättikorttelissa 6n2.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:19

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö jakaa vuonna 2019 apurahoina yhteensä 2 417 000 euroa. Yhteensä tukea saa lähes 150 tutkimusta ja sosiaalista hanketta eri puolilta Suomea. Apurahoista 23 kohdistuu Turun seudulle, ja turkulaishankkeiden saama tuki on yhteensä 450 300 euroa.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

Turku nousi kärkeen, kun kuntalaiset arvioivat Varsinais-Suomen kuntia asuinpaikkana. Tämä selviää Taloustutkimuksen toteuttamasta Turku Tänään 2018 - Muuttohalukkuus ja kuntien vetovoima -tutkimuksesta.

Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

ähköautojen määrä ylitti vuoden 2018 lopussa 15 000 auton rajan, kun lasketaan täyssähköautot ja ladattavat hybridiautot. Sähköautojen määrän odotetaan kaksinkertaistuvan tänä vuonna.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 16.1.2019, 10:17

Jazz City Turun uusi vuosi alkaa tyylikkäästi, kun Flame Jazz saa vieraakseen rumpali Jochen Rueckertin nimekkään kvartetin. Logomon Move-salissa vietetään perjantai-iltaa New Yorkin klubitunnelmissa loistokkaiden solistien seurassa.

Paikallinen - 15.1.2019, 6:13

Poliisi yritti pysäyttää Turussa Kalevantiellä henkilöautoa. Auto ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan lähti poliisia pakoon pitkin Itäistä Pitkää katua sekä Hämeenkatua. Hämeenkadun ja Uudenmaankadun risteyksessä poliisi sai sumputettua pakenevan ajoneuvon usealla poliisiautolla.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 16:00

Kaikki ampumistapauksen johdosta kiinni olleet miehet on vapautettu. Tähän mennessä suoritetussa esitutkinnassa ei ole käynyt ilmi, että ulkopuolisille henkilöille olisi tilanteessa aiheutunut vaaraa. Poliisi jatkaa tutkintaa ja asiassa odotetaan muun muassa teknisten tutkimusten tuloksia.

Paikallinen - 14.1.2019, 15:00

Turun lentoaseman reittitarjonta jatkaa kasvuaan, sillä Wizz Air ilmoitti tänään avaavansa suoran reitin Turusta Makedonian Skopjeen. Reitti avataan 3. heinäkuuta 2019 ja sitä operoidaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin Airbusin 320-200 -kalustolla.

Paikallinen - 14.1.2019, 14:00

Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos on tuonut esille tekniikan alan osaajapulan. Tilanteen helpottamiseksi Turun ammattikorkeakoulun ICT-osaamisalueella Salossa käynnistetään keväällä 2019 esineiden internetin (IoT) ja kyberturvallisuuden insinöörikoulutus.

Paikallinen - 14.1.2019, 13:00

Turun kaupunki ja Turun konservatorio lähettävät suurikokoisen marssiyhtyeen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 2019 avajaisiin Italian Materaan. Matera on vuoden 2019 toinen kulttuuripääkaupunki, toinen on Bulgarian Plovdiv. Kuluista vastaa Materan kulttuuripääkaupunkiorganisaatio.

Paikallinen - 14.1.2019, 12:24

Aamupäivällä kadonneeksi ilmoitettu mies on löytynyt yleisöilmoituksen perusteella ja hänet on toimitettu sairaalaan hoitoon.

Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 10:23

Poliisi pyytää apua viimeyönä kadonneen miehen löytämiseksi. Miehen nimi on Henry Söderholm ja hän on 84-vuotias. Viimeinen havainto hänestä on viimeyöltä Salon keskustassa. Miehen nopea löytäminen on erittäin tärkeää hänen terveytensä takia.

Sisältää videon
Paikallinen - 14.1.2019, 8:42

Naantalin Rekrymessut pidetään tänä vuonna Naantalin kylpylässä, keskiviikkona 23.1.2019 klo 13–17. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma avaa keväälle ajoittuvan rekrytointitapahtumien sarjan.

Rekrymessujen toteutuksessa mukana myös opiskelijat

Paikallinen - 14.1.2019, 8:38

Kaukolämmön hinta uhkaa nousta Turun seudulla 4-5 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Arvio perustuu Turku Energian julkaisemaan liukuvaan hintaennusteeseen. Hintaennuste perustuu tuotannon optimoinnista saatavaan polttoainejakaumaan.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 8:37

Turun filharmonisen orkesterin ylikapellimestari Leif Segerstam avaa viimeisen kevätkautensa komealla Richard Strauss -ohjelmistolla. Konsertissa Neljä viimeistä laulua 17.–18.1. klo 19 Konserttitalossa kuullaan Straussin keskeisiä töitä.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 14.1.2019, 8:12

Frida Kahlo (1907-1954) oli meksikolainen taidemaalari. Hänet tunnetaan elon pimeää puolta kuvailevista maalauksista. Kahlo maalasi laajan sarjan inhorealistisia omakuvia. Hänen luovuutensa lähteet kumpuilivat Meksikon alkuperäiskansojen kulttuurista.