Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Perjantai, 25.
toukokuuta
2018.

Metamfetamiinitilanne Turussa 2018

Suomessa on viime aikoina uutisoitu laajasti metamfetamiinin käytön lisääntymisestä ja sen erilaisista haittapuolista. THL:n jätevesitutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi Turun seudulla metamfetamiinin käyttömäärät ovat moninkertaistuneet vuodesta 2014 vuoteen 2016. Turussa on tehty työtä metamfetamiinin haittojen ehkäisyn näkökulmasta vuodesta 2017 alkaen laajalla yhteistyöllä yli sektorirajojen. Ajantasaisen kuvan saamiseksi Turun metamfetamiinitilanteen kehittymisestä päätettiin vuonna 2018 toteuttaa THL:n jätevesitutkimus ja huumeiden käyttäjille suunnattu kyselytutkimus samana ajanjaksona, ja julkistaa Turun tulokset yhtäaikaisesti nopealla aikataululla.

METAMFETAMIINI
• on amfetamiinin kaltainen piristeisiin (stimulantteihin) luettava huume
• aiheuttaa voimakasta riippuvuutta
• käytettiin toisessa maailmasodassa sotilaspiristeenä pienempinä pitoisuuksina (Suomessa mm. nimellä Pervitiini)
• käytetään pääasiassa joko suonen sisäisesti tai polttamalla
• lisää merkittävästi sydäninfarktien ja aivoinfarktien sekä aivoverenvuotojen riskiä
• lisää merkittävästi psyykkisiä ongelmia (masennus, ahdistuneisuus, harhaisuus)
• aiheuttaa hermosoluvaurioita, mahdollista myös pysyvä Parkinsonin taudin kaltainen tila

Huumausainepitoisuudet jätevesissä -metamfetamiini laskussa Turussa

Suomessa amfetamiinin käyttö on tavallisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa. Nyt uutena ilmiönä on havaittu metamfetamiinin käytön nopea lisääntyminen. ”THL:n jätevesitutkimusten tuloksista voidaan havaita, että vuoden 2016 aikana metamfetamiinin käyttö lisääntyi voimakkaasti useissa Suomen kaupungeissa, myös Turussa. Korkeimmat pitoisuudet Turussa mitattiin vuoden 2016 loppupuolella kerätyistä jätevesinäytteistä, minkä jälkeen pitoisuudet kääntyivät laskuun. Uusimmat, maaliskuussa 2018 Turun Kakolanmäen puhdistamolta kerätyt, näytteet kertovat, että metamfetamiinin käyttö on edelleen vähentynyt alueella hyvin selvästi ”, kertoo kehittämispäällikkö Aino Kankaanpää THL:stä.

Mittaamalla huumeiden pitoisuuksia jätevesistä pystytään luotettavasti tutkimaan näiden aineiden kokonaiskulutusta ko. jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella.

Yhteistyötä yli sektorirajojen

Turussa toimivat päihdetyön ammattilaiset reagoivat nopeasti vuoden 2016 jätevesitutkimusten tuloksiin. Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ehkäisevän päihdetyön ja Turun A-klinikan toimijat ovat koonneet päihteidenkäyttäjiä kohtaavia tahoja yli sektorirajojen yhteen kartoittamaan metamfetamiinin käyttötilannetta ja pohtimaan ehkäisevän työn keinoja. Mukana ovat muun muassa Turun kaupungin asumis- ja päihdepalvelut, Terveysneuvontapiste Milli, Sillankorvan ensisuoja, Sirkkalan päiväkeskus, Orikedon palvelukeskus, A-klinikka Oy:n Turun A-klinikka, Nuorisoasema ja Vieroitushoitoyksikkö, Lounais-Suomen poliisilaitos, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Turun Elokolo sekä TYKSin Päihdepsykiatrian poliklinikka, Korvaushoitopoliklinikka ja Addiktiopoliklinikka.

”Turun metamfetamiiniverkosto on panostanut ongelmien ennaltaehkäisyyn kouluttamalla yli 300 sote-alan ja päihdetyön ammattilaista. Lisäksi päihdeongelmaisille on koottu infopaketti ja esite sekä järjestetty tietoiskuja metamfetamiinin haitoista. Osana verkoston toimintaa on aloitettu tiedonkeruu ja tilastointi päihdeongelmaisten käyttämistä päihdeaineista. Tarkoituksena on ollut selvittää, miten metamfetamiinin käyttäjät näkyvät eri hoitopaikoissa ja matalan kynnyksen palveluissa”, kertoo ehkäisevän päihdetyön suunnittelija Niina Jalo Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista.

Huumausainekäyttökyselyn tuloksia

Vuoden 2018 maaliskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yli 200 päihdeyksiköiden asiakasta. Noin puolet vastaajista oli terveysneuvontapiste Millin asiakkaita, eli suonensisäisten huumeiden käyttäjiä. Lisäksi vastaajia oli muista päihdepalveluyksiköistä verkoston paikoista. Kyselyn vastaajista 40 % oli käyttänyt metamfetamiinia, mutta vain 16 % vastaajista käytti metamfetamiinia viikoittain tai päivittäin. Suonensisäisesti huumeita käyttävistä vastaajista 67 % oli käyttänyt metamfetamiinia, 28 % kertoi käyttävänsä sitä vähintään viikoittain ja 13 % päivittäin. Käytetyimmät huumausaineet tai huumaavat lääkeaineet vastaajien keskuudessa olivat bentsodiatsepiinit, amfetamiini, kannabis sekä buprenorfiini, joka on Suomessa yleisimmin suonensisäisesti väärinkäytetty opioidi.

Terveysneuvontapiste Millissä Turussa on lisäksi tehty kyselytutkimuksia nimettömästi vuosina 2008, 2011, 2014 ja 2018. ”Aikasarjassa yksi merkittävä löydös on, että vuosien 2011 ja 2014 välillä metamfetamiinin päivittäinen käyttö suonensisäisesti huumeita käyttävillä kaksinkertaistui, jonka jälkeen trendi näyttää tasaantuneen. Arviolta 70 % kyselyyn osallistuneista raportoi metamfetamiinia ja päivittäistä käyttöä oli noin 10 % Terveysneuvontapiste Millissä asioivista ”, kertoo työelämäprofessori Solja Niemelä.

Miksi juuri metamfetamiini on niin vaarallista?

Metamfetamiinin terveyshaitat ovat laajemmat ja vaikeammat, kuin on muilla huumausaineilla. Metamfetamiini aiheuttaa sydän- ja verenkiertoelimistön kuormittumista muun muassa verenpainetta nostamalla ja suonia supistamalla aiheuttaen sydän- ja aivoinfarkteja sekä verenvuotoja erityisesti kallon sisällä. Käyttötapa tekee siitä vielä haitallisemman: käyttö venyy tyypillisesti useiden päivien putkeksi, jolloin käyttäjä ei kunnolla juo ja syö, mikä puolestaan altistaa komplikaatioille. Toinen käyttötapaan liittyvä ongelma on huumeen käyttö polttamalla, joka lisää potentiaalista käyttäjäkuntaa (pistämiskynnys on monella suuri). Lisäksi vieroitusoireina tulevat psykiatriset ongelmat kestävät huomattavasti tavanomaista pidempään.

”Metamfetamiini erityisesti pidempiaikaisessa käytössä tuhoaa hermosoluja pysyvästi. Erityisesti dopamiinia erittävät hermosolut aivoissa ovat herkempiä tuholle ja käyttö voikin aiheuttaa pysyvän Parkinsonin taudin kaltaisen tilan, joka ei palaudu. Metamfetamiinin käytön vähentyminen Turun alueella on erittäin positiivinen asia”, toteaa ylilääkäri Markus Partanen A-klinikka Oy:ltä.

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvan
Paikallinen - 25.5.2018, 13:00

Euran liikekeskus tuhoutui 20.5.2017 tapahtuneessa tulipalossa. Tulipalosta tehtiin hälytys hätäkeskukseen kyseisen päivän aamuna klo 5.12.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 25.5.2018, 9:25

Loppuunmyydyn kevätkiertueen Suomessa tehnyt Juha Tapio saapuu Logomoon rockaamaan lokakuussa. Keväisen konserttisalikiertueen vastapainoksi Logomolla tullaan näkemään keikka, jossa myös permannolla on lupa bilettää. Illan toisena esiintyjänä nähdään Vesterinen Yhtyeineen.

Paikallinen - 25.5.2018, 9:05

Juoksutapahtuma aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä lauantaina jokirannassa sekä Urheilupuiston alueella klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana. Reitti kulkee pääosin kevyen liikenteen väylillä, mutta myös ajoneuvoliikenteelle tulee hetkellisiä pysäytyksiä.

Paikallinen - 25.5.2018, 8:42

Viime kesänä suuren suosion saavuttanut venekeräyskampanja starttaa taas. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) keräävät tänäkin vuonna asukkaiden ja mökkiläisten rikkinäisiä veneitä pois Saaristomerta likaamasta.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 25.5.2018, 8:30

Suomusjärveläinen Simo Larmo valittiiin Varsinais-Suomen vuoden nuoreksi yrittäjäksi viime viikolla. Larmo on vuodesta 2014 asti pyörittänyt Birkkalan tilaa, jossa sijaitsee nykyään Suomen suurin spelttimylly.Tila tuottaa vuodessa 500 tonnia luomuspelttiä.

Paikallinen - 25.5.2018, 6:41

Jyrkkälässä jytisee, kun Jykä Pop -kaupunkifestari polkaistaan käyntiin tänä lauantaina 26.5.. Lavalle nousevat muun muassa lastensuosikit Mimi ja Kuku, taikuri Joni Suvanto, imitaattori Martti Koivisto ja päivän kruunaa pääesiintyjä Poju. Tapahtuma on maksuton ja suunnattu kaikenikäisille.

Sisältää ääntä
Paikallinen - 24.5.2018, 17:30
Paikallinen - 24.5.2018, 17:00

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 24.5.2018, 16:20

Turkulainen roller derby -seura Dirty River Roller Derby joutuu tänä lauantaina tosipaikan eteen kun se saa vastaansa Kupittaan palloiluhallissa järjestettävässä turnauksessa Kouvolan roller derby -joukkueet. Mutta mitä tämä roller derby oikein on ja miten joukkue on valmistautunut koitokseen?

Paikallinen - 24.5.2018, 15:00

Turussa on jo 14 kulttuuria ja liikuntaa yhdistävää kulttuurikuntoilureittiä, lisäksi tarjolla on selkokielisiä vaihtoehtoja. Uusi Ruissalon kulttuurikuntoilukartta lisää valikoimaan kaksi reittiä.

Paikallinen - 24.5.2018, 15:00

Veneilijöiden biojätteitä aletaan kerätä kompostoreihin Seilissä ja Jurmossa tästä viikosta alkaen. Lisäksi ravintoloiden biojätteiden kompostointia parannetaan Seilissä ja Örössä. Biojätteiden lajittelu on tärkeää, jotta ravinteet saadaan hyötykäyttöön joko mullaksi tai maanparannusaineeksi.

Paikallinen - 24.5.2018, 14:00

Turun kansallinen kaupunkipuisto täyttää viisi vuotta Maailman ympäristöpäivänä 5.6. ja Turun kaupunki haluaa kutsua kaikki mukaan juhlimaan. Ruissalon kasvitieteellisen puutarhan alueella on iltapäivästä alkaen ohjelmaa koko perheelle ja illan suussa juhlistetaan Sigyn-salissa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 24.5.2018, 13:00

Poliisi tutkii epäselvää tapahtumaa, jonka kohteena oli v. 1963 syntynyt mies. Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä. Mahdollinen rikos on tapahtunut Naantalin Kylpylän henkilökunnan parkkipaikalla 17.5.2018 klo 00.21- 00.22.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 24.5.2018, 9:27

140-vuotisjuhlavuottaan viettävä WSOY julkaisee elokuun alussa Päivi Lipposen esikoisromaanin Ihmisyyden vuoksi. Historiallinen romaani sijoittuu Suomen itsenäisyyden alkutaipaleisiin, vuoteen 1918. Torstaina 16.8.

Paikallinen - 24.5.2018, 9:26

Valtatie 8:lla alkaa kevään aikana useita uusia urakoita. Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus paranevat merkittävästi kasitien peruskorjauksen myötä.

Paikallinen - 24.5.2018, 9:04

Turun seudun joukkoliikenne Föli on julkaissut kaksi luonnosta tulevaisuuden linjastoksi. Runkolinjastoksi kutsuttu uudistus on suunniteltu toteutettavaksi vuonna 2020.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 23.5.2018, 16:00

22.5.2018 klo 15.18. Pahoinpitely

Paikallinen - 23.5.2018, 15:00

Väliaikaisen torialueen rakennustyöt alkavat. Samaan aikaan myös arkeologiset kaivaukset laajenevat.
Uudistustöiden aikana torikauppa jatkuu entiseen tapaan, mutta myyntipaikat siirtyvät rakentamiseen mukautuen.

Paikallinen - 23.5.2018, 14:00

Kaikki Turun kaupungin matonpesupaikat ovat käytössä aamusta iltaan. Mattomankelin käyttö nopeuttaa mattojen kuivumista ja mattoja voi jättää omalla vastuulla puomeille kuivumaan. Tervetuloa mattopyykille!

Paikallinen - 23.5.2018, 13:00

Paavo Nurmen stadion täyttyy tiistaina 29.5. klo 9–12.30 Turun alakoululaista. Noin 4 000 oppilasta kokoontuu Viestikarnevaaleihin kisaamaan tai kannustamaan.