Viesti studioon

info@auranaallot.fi
Keskiviikko, 19.
kesäkuuta
2019.

Koulumyönteisyys ja turvallisuus ilonaiheita turkulaisissa kouluissa

Perusopetuksen laatukysely toteutettiin kaikissa Turun suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa neljännen kerran tammi-helmikuussa 2019. Kyselyyn vastasivat koulujen henkilöstön ja oppilaiden lisäksi myös oppilaiden huoltajat. Edellisvuosien tapaan kysely sisälsi kysymyksiä oppilaan arjesta. Uusina sisältöinä kyselyssä olivat johtamiseen, henkilöstöön, talouteen ja fyysiseen oppimisympäristöön liittyvät kysymykset.  

Perusopetuksen laatukyselyn vastaajamäärät ovat lisääntyneet vuodesta 2017 kaikissa vastaajaryhmissä. Tuolloin kyselyyn vastasi yhteensä 12 699 henkilöä ja tänä vuonna 15 400 henkilöä. Peruskouluikäisistä 1.–9. -luokan oppilaista kyselyyn vastasi yhteensä 10 585 oppilasta, joten heidän osaltaan kyselyn vastausprosentiksi tuli 78. Huoltajista palautetta antoi 3801 ja henkilökunnasta 1014. Perusopetuksen laatukysely näyttääkin vakiinnuttaneen paikkansa osana koulujen tekemää laatutyötä.

Kyselyn tulokset ovat koko kaupungin tasolla pääpiirteissään hyvin positiiviset. Henkilöstö on koulun toimintaan varsin tyytyväistä. Henkilöstö ymmärtää opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman merkityksen työssään ja katsoo, että koulun toiminnassa on keskeistä kannustaa oppilasta aktiiviseksi toimijaksi. Huoltajilta ja oppilailta he toivovat kuitenkin aktiivisempaa osallistumista koulun lukuvuoden suunnitteluun ja muuhunkin koulun toimintaan. Lisäksi he toivovat lisää henkilöstöresursseja sekä tietoa siitä, mistä koulun taloudelliset resurssit koostuvat.

Huoltajien antama palaute koulun toiminnasta on enimmäkseen positiivista. He kokevat koulun johdon kommunikoivan asiallisesti, osallistuvansa itse aktiivisesti sekä lapsensa oppimisen tuen suunnitteluun että koulussa havaitsemistaan epäkohdista ilmoittamiseen esimerkiksi rehtorille tai opettajalle.  Huoltajille tarjotut mahdollisuudet olla mukana lukuvuoden suunnittelussa sekä oma osallistuminen koulun toimintaan arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Opettajilta huoltajat toivoisivat enemmän tietoa oman lapsensa vahvuuksista ja kehittymistavoitteista.

1–4 luokkien oppilaat ovat hyvin koulumyönteisiä. Heistä yli 80 prosenttia sanoo viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. 1–4 -luokkalaiset kokevat koulunsa rehtorin päteväksi, saavansa tarvitessaan koulussa apua, koulun sisätilat turvallisiksi sekä opettajan ja vanhempien yhteistyön toimivaksi. Myös tietokonetta tai muuta päätelaitetta käytetään koulussa heidän mielestään aktiivisesti. Tieto siitä, kuka on koulun koulupsykologi tai koulukuraattori, ei ole kaikkia 1–4 luokan oppilaita kuitenkaan tavoittanut eikä oppituntien työrauhaakaan pidetä parhaana mahdollisena.

Luokkien 5–9 oppilaat suhtautuvat kouluun myös melko myönteisesti, mutta kuitenkin tunnetusti pienempiä koululaisia kriittisemmin. 5–9 -luokkalaisista 70 prosenttia vastaa viihtyvänsä koulussa erittäin tai melko hyvin. He kokevat koulun turvalliseksi ja oppituntien ryhmäkoot sopiviksi sekä toimivat itse koulun järjestyssääntöjen mukaan. Myös apua koetaan olevan tarjolla sekä omaa toimintaa ja oppimista osataan itse arvioida. Sen sijaan mahdollisuuksiaan osallistua koulun lukuvuoden suunnitteluun he pitävät vähäisinä, kuten omaa osallistumistaan kerhotoimintaankin.

– Laatukyselyn tulosten käsittely aloitettiin yhteistyössä rehtoreiden kanssa 28.3.2019. Tämän jälkeen kehittämisalueiden pohdinta viedään koulutasolle ja sovitaan kehittämistoimista lukuvuodeksi 2019–2020. Laatukyselyn koulukohtaiset tulokset ovat koulujen käytettävissä viikosta 14 alkaen. Niitä käsitellään kouluissa yhdessä eri vastaajaryhmien kanssa. Työnantaja tukee työssä onnistumista tarvittaessa esimerkiksi koulutuksen kautta, perusopetuksen palvelualuejohtajat Liliane Kjellman ja Tommi Tuominen linjaavat.

Uusimmat uutiset

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 19.6.2019, 15:30

Turun Linnan Voudinsalissa on mahdollista osallistua elokuun loppuun saakka Turku goes 1812-virtuaaliseikkailuun. Aiheesta lisää kertoo hankepäällikkö Joanna Kurth.

Paikallinen - 19.6.2019, 15:00

Tänä juhannuksena jätetään kokot polttamatta, pelastuslaitoksen tiedotteessa todetaan.

Sisältää kuvanSisältää ääntä
Paikallinen - 19.6.2019, 14:00

Keskiviikon Kahvilavieraana oli Roope Paltta, jonka kanssa puhuttiin jääkiekosta, kesästä ja toimitusjohtajan ammatista ja sen haasteista. Katseet käännettiin myös tulevaisuuteen. 

Paikallinen - 19.6.2019, 13:00

Juhannuksen kasvikset ja kukat saa helposti mukaansa Turun kauppatorilta. Uudet perunat ovat nyt parhaimmillaan ja vihannekset tuoreita.

Paikallinen - 19.6.2019, 11:40

Kesällä helteet rasittavat eniten sairaita, ikäihmisiä sekä lapsia. Ikäihmiset saavat Varsinais-Suomessa neuvoja ja ohjausta maakunnallisesta neuvontapuhelimesta tai oman kotihoidon henkilökunnalta.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 19.6.2019, 10:01

Taco Bell -pikaruokaravintolaketju laajenee syyskuussa Turun Hansakortteliin. Taco Bell -ravintoloissa halutaan panostaa muun muassa asiakaskokemukseen ja ostamisen sujuvuuteen Restis-mobiilisovelluksen sekä itsepalvelukassojen muodossa.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 19.6.2019, 8:48

Seitsemän hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkuetta Suomesta lähtee matkaan kohti Pariisia perjantaina 28.6. Team Rynkeby – God Morgon on eurooppalainen hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue, joka pyöräilee vuosittain Pariisiin ja kerää varoja vakavasti sairaille lapsille ja nuorille.

Paikallinen - 19.6.2019, 8:47

Nuotiota, kokkoa tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos maasto on erityisen kuiva tai sää on tuulinen. Tällöin on metsäpalon vaara. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että metsäpalovaroitus on juhannuksena voimassa Varsinais-Suomen alueella.

Paikallinen - 18.6.2019, 14:18

Kakolan funikulaari on otettu pois liikenteestä korjaustöiden ajaksi. Hissin kallistusantureissa on ilmennyt vikaa, joka ajoittain on pysäyttänyt hissin kesken ajon. Anturit pyritään nyt tauon aikana korjaamaan niin, että yllättäviä keskeytyksiä ei enää tule.

Sisältää ääntä
Paikallinen - 18.6.2019, 9:30

Sauvon kirjastossa järjestetään sosiaalisen median kursseja yli 60-vuotiaille eläkeläisille. Kurssinvetäjä Ida-Maria Tanhua kertoo, miten kursseihin on suhtauduttu ja missä asioissa kaivataan eniten apua

Paikallinen - 18.6.2019, 8:19

Juhannus on kaukoliikenteen junissa kesän vilkkaimpia viikonloppuja. Tänä vuonna juniin odotetaan koko juhannusviikon aikana noin 230 000 matkustajaa, joista noin 130 000 matkustaa juhannuksen viettoon viikonlopun aikana.

Paikallinen - 18.6.2019, 6:36

Turun seudun joukkoliikenne Föli liikennöi tänä vuonna läpi juhannuksen. 

Juhannusaattona, perjantaina 21.6. Föli-bussit kulkevat koko päivän ajan lauantaiaikatauluin. Myös yölinjat liikennöivät normaalisti.

Paikallinen - 18.6.2019, 6:35

Varsinaissuomalaiset kansanedustajat tapasivat maanantaina Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Varsinais-Suomen liiton tilaisuudessa nimikkoyrittäjäparinsa ja tutustuivat aluejärjestön toimintaan ja tavoitteisiin.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 18.6.2019, 6:29

Juhannuksen jälkeisenä maanantaina 24.6. starttaa ’24h Junnugolfille’ niminen hyväntekeväisyystempaus, jossa myös Kankaisten Golf on mukana.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 17.6.2019, 16:00

Logmon luovan talouden keskuksessa työskentelee suuri joukko kuvataiteilijoita, jotka nyt esittelevät uusimpia töitään Logomon kesänäyttelyssä Logomo Artists.

Nähtävillä on piirustuksia, maalauksia, videoita ja sekatekniikalla toteutettuja teoksia seuraavilta kuvataiteilijoilta:

Paikallinen - 17.6.2019, 15:00

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) järjestävät perinteisen saariston romunkeräyksen 1.–4. heinäkuuta.

Paikallinen - 17.6.2019, 14:00

Kakolan funikulaari avataan viikonlopun käyttökatkoksen jälkeen yleisölle myöhemmin tänään maanantaina. Funikulaari otettiin pois käytöstä perjantaina illalla, jolloin hissi pysähtyi kesken matkan lähelle yläasemaa tunnistinvian johdosta.

Sisältää kuvan
Paikallinen - 17.6.2019, 13:00

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan ja kevyen liikenteen väylän Suikkilantiellä, Lukoilantien risteyksen kohdalla 17.- 21.6.2019. Päivittäinen työaika klo 22.00 - 7.00. Paikalla on liikenne opasteet sekä poikkeava nopeusrajoitus 30km/h. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Paikallinen - 17.6.2019, 7:03

Yhä useampi saariston mökkiläinen sähköistää kesäasuntonsa oman sähköntuotannon avulla. Aurinkosähköön kannustaa tekniikan kehitys ja huoli ympäristöstä. 

Sisältää kuvan
Paikallinen - 17.6.2019, 6:08

Turun Vanhalla Suurtorilla ensimmäistä kertaa järjestetty Kesärauha-festivaali lunasti lupauksensa kesästä ja rauhasta - järjestystyshäiriöt loistivat poissaolollaan ja ihmisten välillä huokui lämmin tunnelma. Kesärauha myi molemmat päivät loppuun ja tapahtuman kävijämäärä oli 7000.